OFF THE HOOK? VEL…: Nesten to års etterforskning har ikke resultert i så gode bevis for at Trumps valgkamporganisasjon samarbeidet med Russland om å påvirke presidentvalget i 2016 at det kan danne grunnlag for riksrett eller tiltale mot presidenten. Det er klart etter at USAs justisminister William Barri går offentliggjorde sitt fire sider lange sammendrag av Mueller-rapporten (som ble ferdigstilt og overlevert justisdepartementet fredag, men fortsatt ikke er offentliggjort).

«TOTAL FRIFINNELSE» jubler Trump på Twitter – men det er ikke riktig: Barr siterer faktisk Mueller-rapporten direkte på at «mens denne rapporten ikke konkluderer med at presidenten begikk kriminelle handlinger, frifinner den ham heller ikke».

Det er fortsatt mulig at Trump kan ha brutt loven ved å prøve å påvirke etterforskningen av Russlands påvirkningskampanje, for eksempel da han sparket FBI-sjef James Comey. Barr-sammendraget viser til at det foreligger bevis som peker både den ene og den andre veien i dette spørsmålet. Det er også mulig at Mueller har funnet at Trump, hans familiemedlemmer eller valgkampmedarbeidere både visste om og var positive til at russere prøvde å påvirke amerikanske velgere til å stemme på den republikanske presidentkandidaten (og at en slik påvirkningskampanje faktisk fant sted, er det ingen tvil om) men at de unngikk å foreta seg noe som rammes av loven, eller sto bak lovbrudd som kan bevises så ugjendrivelig at det holder til en kriminalsak. Dette får vi vite mer om dersom Mueller-rapporten helt eller delvis offentliggjøres på et senere tidspunkt.

I mellomtiden fortsetter Kongressens gransking av Trump, og den har et bredere mandat enn Mueller – snarere enn å påvise lovbrudd handler det om å undersøke hvorvidt Trump har handlet i tråd med allmennhetens interesser. Det pågår også flere andre etterforskninger av presidenten og hans organisasjon, blant annet om hvilken rolle den spilte når Trumps tidligere elskerinner ble betalt for å holde munn om utenomekteskapelige eskapader.