KRANGLER OM EØS: Selv om ledelsen håper på et kompromiss, går det mot kampvotering om det betente EØS-spørsmålet under Fellesforbundets pågående landsmøte i Oslo: Flere delegater krever et klart vedtak om at Norge må melde seg ut, mens representantskapet har innstilt på en utredning av alternativene til avtalen.

Under debatten på søndag trakk kritikerne fram problemer med ulovlig innleie, stupende organisasjonsgrad og økende antall utenlandske aktører i både industrien, byggebransjen og transportsektoren. Tilhengerne frykter at en utmelding kan få «katastrofale følger» for eksportbedriftene, noe forbundsleder Jørn Eggum påpekte i sin innledning: - Man trenger ikke lese mye i en britisk avis før man ser det.

Om Fellesforbundet faktisk går inn for å skrote EØS-avtalen, kan det samme skje på LO-kongressen våren 2021. Det kan igjen kan gjøre det vanskelig for Arbeiderpartiet å beholde sitt EØS-vennlige standpunkt. Avstemningen skjer onsdag.

KRIGSFORBRYTELSER: Ved hjelp av militære lydlogger, flyobservasjoner, videoer, sosiale media-poster og kilder på bakken kunne New York Times i helga avsløre hvordan russiske styrker i en periode på 12 timer fra 5. til 6. mai i år bombet fire sykehus i det nordlige Syria. Samtlige av sykehusene hadde meldt inn sine koordinater til FN, som i august åpnet en intern granskning av hvorfor de likevel ble bombet. Russerne har så langt henvist til tidligere uttalelser om at de bare utfører presisjonsangrep mot nøye utvalgte mål.