20 selskaper i verden har stått for en tredel av alle klimagassutslipp fra energisektoren siden 1965. Det skriver den britiske avisa The Guardian, som kjører en stor serie med artikler om fossil-selskapers bidrag til klimaendringer og deres rolle som bremsekloss i klimapolitikken.

Utregningen er gjort av Richard Heede ved Climate Accountability Institute i USA. På listen står selskaper som Chevron, British Petroleum og Conoco Philips: Produsenter av olje, gass og kull.

Tallene inkluderer utslipp fra forbruk av varene i tillegg til produksjonen av dem.