God ettermiddag!

DOBBEL PANDEMI: Om du mistet nattesøvnen av de økonomiske konsekvensene av Covid-19, bør du kanskje ikke oppdatere deg på klimaendringene. Innen 2050 vil verdens syv største økonomier – G7 – tape 8,5 prosent av deres BNPskal man tro en ny beregning. Det tilsvarer omtrent det dobbelte av det de samme landene tapte under Covid-19-pandemien.

Beregningene tar utgangspunkt i at klimaendringene vil skade landenes økonomi gjennom blant annet ekstremvær, nedgang i landbruksproduksjon og negative helsekonsekvenser. Forutsetningen er at vi får en global temperaturøkning på 2,6 grader, noe som er sannsynlig gitt den klimapolitikken som føres i dag, ifølge forskerne.