«SÅNN SKAL VI IKKE HA DET»: SV vil opprette en «særskilt undersøkelseskommisjon» med representanter fra fagmiljøer og organisasjoner som skal «anerkjenne og kartlegge rasisme i Norge før og nå», samt foreslå konkrete tiltak for å motvirke dette i fremtiden, skriver Klassekampen.

– Folk med minoritetsbakgrunn i Norge opplever alltid å komme bakerst i køen på leiemarkedet, oftere bli stoppet av politiet, eller at de må skifte navn for å få samme jobb som studiekameratene sine. Det er strukturell rasisme, og sånn skal vi ikke ha det, sier Freddy André Øvstegård (SV), som fremmet forslaget i Stortinget før påske.

Jon Helgheim (Frp) liker ikke idéen: – Dette forslaget vil bare ende opp i tull og tøys, hvor man finner på rasisme der det ikke eksisterer, sier han til avisa. Helgheim anerkjenner at «det finnes rasisme i Norge», men legger til at «vi har rasisme som retter seg mot innvandrergrupper, og vi har rasisme som går den andre veien»:

– Men, rasismen i Norge er ikke strukturell. Vi har ikke lover, regler eller systemer som diskriminerer på bakgrunn av etnisitet eller religion, sier Frp-politikeren.

VIRKER IKKE: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener fortsatt det var riktig av regjeringen å innføre aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år for fire år siden, selv om fersk forskning fra Frischsenteret (pdf-fil) konkluderer med at lovendringen har hatt «liten virkning». Målet med aktivitetsplikten har vært å få folk raskere ut i jobb, utdanning eller bli selvforsørgende på annen måte.

– Regjeringen kommer ikke til å endre politikk, eller fjerne aktivitetsplikten. Det har en verdi i seg selv at folk er i aktivitet og at vi har krav og forventninger også til de som mottar sosialhjelp fra Nav, sier Røe Isaksen til Dagbladet.

Regjeringen har tidligere slått fast at aktivitetsplikten skal «motivere og påvirke mottakerne av sosialhjelp til å komme seg ut av en vanskelig livssituasjon», men Frischsenteret finner ingenting som tyder på «systematiske virkninger» av lovendringen – og skriver i en siste delrapport at effekten er omtrent null:

«Vi finner ikke tegn til økt deltakelse i utdanning eller arbeid. Det er viktig å merke seg at vi heller ikke finner det motsatte». I sum gir ikke resultatene grunnlag til å konkludere om innføringen av aktivitetsplikt var vellykket eller ikke, heter det i rapporten.

NAIVE NORGE: Politisk redaktør i Nidaros og tidligere SV-politiker Snorre Valen skriver interessant om den norske offentligheten i tiden etter 22. juli (teksten er hentet fra AUFs ferske bok) – han tar spesielt for seg beskyldningen om «illiberale holdninger» som ble rettet mot AUF-leder Eskil Pedersen og andre «som forsøkte å ta i det reelt ubehagelige ved slektskapet mellom terroristens manifest og politiske ytringer som var på vei inn i den gjengse norske politiske debatten»:

«For det første dannet det seg en konsensus om at debatten skulle fortsette nærmest som om terroren ikke hadde funnet sted. Og for det andre var det liksom et illiberalt angrep på ytringsfriheten å problematisere fremmedfryktens, konspirasjonsteorienes og rasismens plass i norsk politikk».

Valen mener vi har vært «naive i møte høyreekstremisme»: «Vi er ikke vante med at politikk tar denne formen i Norge. En usedvanlig vellykket samfunnsmodell og mer enn 70 år med fred har lært oss at politikk er løsningenes kunst, og at debatt er trygt. (…) Derfor har vi også en så sterk, innebygd motvilje mot å forstå at ideologi ikke bare i teoretiske advarsler, men i vår egen virkelighet, kan få enorme konsekvenser (…)».

TAR TANKEGODSET: Den nye AUF-ledelsen skriver i en VG-kronikk at tiden med berøringsangst nå er over: «Historien om 22. juli er historien om hatet, rasismen og ytre høyre i Norge. Det er historien om rasismen som drepte Benjamin Hermansen, om ideologien som drepte vennene våre og hatet som angrep Al-Noor-Moskeen og drepte Johanne Zhangjja Ihle-Hansen», slår de fast, mens Ap-leder Jonas Gahr Støre har lignende resonnementer i en tekst hos Agenda (også hentet fra AUF-boka): «Vi ser ut til å glemme at 22. juli var terror, at massedrapsmannen var en av oss, at tankegodset ikke forsvant selv om gjerningsmannen ble fengslet og dømt».

FARLIGE FANTASIER: Om du gikk glipp av vår påske-artikkel om reaksjonene på den ferske dokumentarserien om konspirasjonsteorien Qanon (alle episodene er tilgjengelige nå), kan du klikke deg inn her og rive deg i håret av hvordan de helfrelste følgerne virker tilfreds med det som kommer frem og tror at dette bare vil få flere til å åpne øynene for «den skjulte sannheten» om de onde, pedofile elitene som snart vil fjernes gjennom en stor oppvåkning og et voldelig oppgjør.


Støtt Filter Nyheter!

Å lage kvalitetsjournalistikk koster penger, uten deg som støttespiller er ikke dette mulig.

For kun  100,- kroner i måneden (150,- om du føler deg raus) eller 900,- i året får du Filter Magasin i postkassa / digitalt på nett, delta i kommentarfeltene på sakene våre og tilgang til Filter Lyd, der du kan lytte til artiklene.

Bare klikk på et av valgene under så blir det hele gjort med Vipps. Samtidig godtar du våre kjøpsvilkår.

Du kan også støtte Filter ved å vippse et valgfritt beløp til 514053. Les mer her. 

Stjel artiklene våre

Filter Nyheter vil gjerne at du, helt gratis, republiserer våre artikler og tegninger/grafikker. Grundig, faktaorientert journalistikk har aldri vært viktigere.

Alt du trenger å gjøre er å sende e-post til [email protected] der du informerer om hvor innholdet skal publiseres. Vi svarer deg så fort som mulig. Les mer her.