«SÅNN SKAL VI IKKE HA DET»: SV vil opprette en «særskilt undersøkelseskommisjon» med representanter fra fagmiljøer og organisasjoner som skal «anerkjenne og kartlegge rasisme i Norge før og nå», samt foreslå konkrete tiltak for å motvirke dette i fremtiden, skriver Klassekampen.

– Folk med minoritetsbakgrunn i Norge opplever alltid å komme bakerst i køen på leiemarkedet, oftere bli stoppet av politiet, eller at de må skifte navn for å få samme jobb som studiekameratene sine. Det er strukturell rasisme, og sånn skal vi ikke ha det, sier Freddy André Øvstegård (SV), som fremmet forslaget i Stortinget før påske.

Jon Helgheim (Frp) liker ikke idéen: – Dette forslaget vil bare ende opp i tull og tøys, hvor man finner på rasisme der det ikke eksisterer, sier han til avisa. Helgheim anerkjenner at «det finnes rasisme i Norge», men legger til at «vi har rasisme som retter seg mot innvandrergrupper, og vi har rasisme som går den andre veien»:

– Men, rasismen i Norge er ikke strukturell. Vi har ikke lover, regler eller systemer som diskriminerer på bakgrunn av etnisitet eller religion, sier Frp-politikeren.