AP-KRISE: Sju måneder før valget gjør Arbeiderpartiet det overraskende dårlig på meningsmålingene – Aftenposten har kartlagt hvilke velgere som svikter: Oppslutningen blant kvinner har falt markant (og mer enn blant menn). Eldre og middelaldrende som normalt har stemt Ap i stort monn, er mer skeptiske til partiet. I tillegg går populariteten ned blant velgere med høy inntekt. Partiet opplever tilbakegang på bygda og spesielt i tidligere Ap-bastioner som Nord-Norge. «De har i stor grad mistet grunnfjellet», konkluderer valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning – se alle tallene her.

«HARDE ORD»: Samtidig sloss Arbeiderpartiet og Senterpartiet om hvem som skal være landets største opposisjonsparti – i en fersk måling fra Kantar for TV 2, faller begge to og havner på henholdsvis 20,0 og 19,9 prosent oppslutning. Trygve Slagsvold Vedum anklager nå Ap-ledelsen for en kampanje mot Sp – han har merket seg «en del harde ord» og viser blant annet til et avisinnlegg fra Ap-nestleder Bjørnar Skjæran, som argumenterer for hvorfor velgere bør gå til Ap heller enn Sp. I den aktuelle målingen befester for øvrig Høyre posisjonen som Norges største parti med 25,3 prosent oppslutning, men det er likevel langt frem til et borgerlig flertall (KrF havner for eksempel under sperregrensa). «Utsiktene for gjenvalg er nå dårligere enn de var i februar forrige stortingsvalgår, i 2017», heter det i TV 2s oppsummering.

FJERNER GREENE: «Harde ord» kan man jo tåle i politikken, så lenge man slipper å belemres med voldsfremmende konspirasjonsteoretikere uten kontakt med virkeligheten: I den amerikanske Kongressen skal representanter for Det demokratiske partiet nå gjøre fremstøt for å hindre at den nyinnvalgte republikaneren Marjorie Taylor Greene får delta i politisk komitéarbeid.

Bakteppet er de mange avsløringene om hva Greene har drevet med i tida før hun ble innvalgt og nektet å beklage etterpå – representanten fra Georgia har blant annet omfavnet de livsfarlige Qanon-fantasiene, spredd løgner om at Hillary Clinton har deltatt i rituelle barnedrap og fremmet påstander om at jødene står bak skogbranner i USA.