Regjeringen har så langt mottatt over 900 høringssvar til forslaget om at smittevernloven bør endres for å gjøre portforbud mulig som et inngripende tiltak mot koronaviruset eller andre pandemier.

Et «forbud mot å oppholde seg på steder der allmenheten kan ferdes» bør kunne gjelde i inntil 21 dager og forlenges med inntil 14 dager om gangen, heter det i forslaget.

Men en gjennomgang av høringssvarene viser at motstanden er massiv. Flere negative tilbakemeldinger kommer fra privatpersoner:

«Jeg ser ikke nødvendigheten av å åpne for så drastiske tiltak», heter det i et svar fra tidlig i januar – «vi lever i et demokrati, og vi er som folkeslag vant til å gjøre det som er nødvendig, uten all denne tvangen».