Siden i fjor høst har politiet avskiltet bilene til sjåfører som tas for å kjøre for drosje-apper som Haxi og Uber i Norge.

Selv om Høyesterett har slått fast at å bruke slike apper for å tilby skyss ikke er å regne som å tilby persontransport «på offentlig sted», bruker politiet et annet ledd i yrkestransportlovens paragraf 4 for å hjemle avskiltingene: Forbudet mot å drive nasjonal eller internasjonal persontransport med motorvogn uten løyve.

Men nå nøyer ikke politiet seg lenger med å klippe skilter og bøtelegge – de inndrar også sjåførenes førerkort. 

I en e-post til sine norske sjåfører som Filter Nyheter har fått tilgang til, skrev Uber forrige tirsdag at de «er blitt gjort oppmerksomme på enkelte tilfeller der politiet har beslaglagt partnersjåførers førerkort».