Filter avslører: Norske venstreekstremister knyttes til ni angrep på kort tid

En person blir pågrepet i forbindelse med en voldshendelse i forbindelse med en SIAN-demonstrasjon i Oslo sentrum.

I 2018 har personer i venstreekstreme nettverk i Norge stått bak en rekke voldsangrep som kunne endt med at meningsmotstandere ble alvorlig skadet. I tillegg til nynazistene i «Den nordiske motstandsbevegelsen», har både SIAN («Stopp islamiseringen av Norge») og den høyreradikale gruppen Alliansen nylig vært utpekt som mål av personer som mener det er legitimt å bruke vold mot disse grupperingene.

Flere av hendelsene har fram til i dag ikke vært i offentlig kjent.

Nå bekrefter oslopolitiet for første gang den voldelige utviklingen.

– Vi følger selvsagt nøye med på utviklingen innen alle miljøer vi mener utgjør en risiko for ordensforstyrrelser eller har voldspotensial. I år har vi sett en negativ utvikling når det gjelder slike hendelser. I de konkrete sakene vi kjenner, mistenker vi at dette er begått av personer som kan sies å være «venstreekstreme». I forbindelse med arrangementer har politiet imidlertid flere ganger i år forhindret fysiske angrep på meningsmotstandere, sier politiinspektør Janne Stømner, som er sjef ved Oslo politidistrikts enhet for forebygging.

Det er i dag to kjente venstreekstreme nettverk i Norge – kommunistgruppen «Tjen Folket», og personene som tyr til vold og skadeverk under navnet Antifascistisk Aksjon (også kjent som «Antifa» eller «AFA»). Begge grupperingene er små, men uttalt voldelige.

Tjen Folket har de siste månedene framstått som mer villige til å bruke vold en tidligere, ifølge Filter Nyheters kilder. Denne linjen skal ha blitt satt på spissen gjennom et internt oppgjør som på sensommeren endte med at den tidligere ledelsen ble utstøtt av den allerede marginale organisasjonen.

Blitz-miljøet, som mange i Antifa-nettverket knyttes til, skal ha tatt eksplisitt avstand fra Tjen Folket, og lite tyder på at de to kretsene samarbeider.

– Generelt kan vi si at bruk av vold eller trusler mot politiske motstandere er alvorlig og uakseptabelt, uavhengig av politisk ståsted, understreker Stømner.

Masseslagsmål og angrep av maskerte menn

Filter Nyheter har kartlagt hele ni hendelser de siste sju månedene som gjør at politiets eksperter på høyre- og venstre-ekstreme frykter eskalering, motangrep fra nynazister og våpenbruk.

  • Etter en SIAN-demonstrasjon foran Stortinget 18. mars i år, fortalte en eldre mann tilknyttet den anti-islamske organisasjonen at han ble angrepet av maskerte menn i Homansbyen på den sentrumsnære vestkanten i Oslo. Noen kan ha fulgt etter aktivisten fra demonstrasjonsstedet, men dette er den mest uavklarte episoden siden politiet ikke har dokumentert den utover SIAN-aktivistens versjon.
  • I begynnelsen av april i år ble en nynazist (21) som er et sentralt medlem av «Den nordiske motstandsbevegelsen» angrepet like ved egen bolig i Østfold av to maskerte menn som skal ha slått ham gjentatte ganger før de stakk fra stedet. Filter Nyheter kjenner til at kretsen rundt Tjen Folket er i politiets søkelys etter hendelsen, blant annet på grunnlag av en leiebil som ble observert på stedet, men ingen er pågrepet i saken.
  • Da det norske «alternativhøyre»-miljøet i sommer skulle demonstrere til støtte for den tidligere English Defence League-lederen Tommy Robinson ved den britiske ambassaden i Oslo, ble de møtt av omlag 20 personer, hvorav mange skal ha vært fra Blitz-miljøet. Det ble fysisk håndgemeng, men ingen ble pågrepet – oslopolitiet var ikke forberedt på omfattende sammenstøt.
  • 9. juni gikk politiet i Moss imellom da omlag fem personer fra Antifa-miljøet var i ferd med å gå til fysisk angrep på nynazister fra Den nordiske motstandsbevegelsen som delte ut løpesedler på gata. To menn som er kjent fra det venstreekstreme miljøet i Oslo, ble pågrepet og bøtelagt for ordensforstyrrelse.
  • Da Alliansen-leder Hans Jørgen Lysglimt Johansen skulle holde en markering ved Sveriges ambassade i Oslo i forbindelse med det forestående svenske valget, dukket det plutselig opp rundt ti antifascister kjent fra voldelige demonstrasjoner, men de ble stanset av politiet da de nærmet seg Lysglimt, etter det Filter Nyheter får opplyst.
  • Mot slutten av Arendalsuka i august ble seks personer tilknyttet Tjen Folket pågrepet da de samlet seg i forkant av det politiet tror var et nært forestående voldsangrep mot Hans Lysglimt Johansen og kretsen rundt ham, og/eller mot SIAN, som også hadde lovlig stand i Arendal sentrum. «Personene som er pågrepet knyttes til miljøer som via sosiale medier har oppfordret til omfattende ordensforstyrrelser og voldelige handlinger under Arendals-uka. Med pågripelsene mener politiet å ha forebygget omfattende ordensforstyrrelser mot arrangementet», uttalte Agder politidistrikt.
  • Under en SIAN-demonstrasjon foran Stortinget 1. september, ble personer forbundet med Antifa/Blitz pågrepet etter en voldsepisode i Spikersuppa like ved demonstrasjonsområdet. Politifolk ble vitne til at en mann ble sparket mens han lå nede. Fordi fornærmede forsvant mens politiet pågrep de mistenkte, er det ukjent hvem som ble angrepet, og venstreekstremistene blir i utgangspunktet bare bøtelagt for ordensforstyrrelse.
  • På en antirasistisk demonstrasjon på Tøyen 28. september, dukket Lars Thorsen fra SIAN (Stopp islamiseringen av Norge) opp som «motdemonstrant». Han ble angrepet fysisk – blant annet med slag  mot hodet – av en person som er delvis maskert i NRKs opptak av episoden. En 25 år gammel med bånd til Tjen Folket som tidligere er straffedømt flere ganger for vold og bråk i forbindelse med demonstrasjoner, skal være mistenkt i saken etter å ha stukket fra stedet.
  • 3. oktober – onsdag denne uken – ble fire personer tilknyttet Antifa-miljøet anholdt av politiet  da de var på vei mot konferansenseteret på Ullevål stadion for å konfrontere publikum på en tale holdt av den britiske konspirasjonsteoretikeren David Icke. Det var på forhånd kjent at flere personer i miljøet rundt Hans Lysglimt Johansen skulle være tilhørere, og politiet mener anholdelsene avverget voldelig sammenstøt. De antatte venstreekstremistene ble bortvist fra stedet.
Nynazisten som i april i år ble angrepet av venstreekstremister i Østfold. Bildet er tatt på en demonstrasjon i Stockholm i august.

Stømner vil verken kommentere etterforskningen av de enkelte hendelsene eller  Filter Nyheters opplysninger om de navngitte ekstremistnettverkene.

– Hvordan arbeider oslopolitiet for å stanse den negative utviklingen? 

– Oslo politidistrikt har flere dedikerte forebyggere som jobber med å forebygge voldelig radikalisering og ekstremisme – både politisk og religiøs. Vi har også en egen enhet som utelukkende jobber for å forebygge og avverge vold og uro i forbindelse med demonstrasjoner og markeringer, i tett samarbeid med våre operative mannskaper, sier Stømner.

Samtidig som det trolig bare er tilfeldigheter og vellykkede politiaksjoner som har gjort at ingen har blitt alvorlig skadd i hendelsene omtalt ovenfor, poengterer Stømner at politiet har mye informasjon om personene som knyttes til voldelig motstand mot ytre høyre-grupperinger.

– Selv om det er noe økt aktivitet, så ser vi generelt venstreekstremisme som et relativt marginalt fenomen som vi har god oversikt over. Oslo politidistrikt har gjennom mange år  jobbet aktivt for å forebygge og avverge slike hendelser i forbindelse med demonstrasjoner og markeringer, sier Stømner.

Politiets sikkerhetstjeneste, som samarbeider med de andre politietatene om å forebygge voldshendelser i de aktuelle miljøene, har i høst ikke ønsket å kommentere utviklingen blant de venstreekstreme overfor Filter Nyheter, utover å vise til den åpne trusselvurderingen for 2018.

Der uttalte PST ved starten av året at det var «registrert økt aktivitet i deler av miljøet» og at økningen hang sammen med veksten og den økte synligheten til høyreekstreme (hovedsaklig nynazistene i Den nordiske motstandsbevegelsen).

«Økte spenninger mellom høyre- og venstreekstreme kan skjerpe allerede ytterliggående standpunkter. Ettersom venstreekstreme, i likhet med høyreekstreme, har en vid fortolkning av selvforsvar, vil dette kunne bidra til en senket voldsterskel og en økning av konfliktnivået», het det i sikkerhetstjenestens vurdering.

  • Filter Nyheter har fredag ikke lyktes med å få tak i noen som ønsker å uttale seg på vegne av Tjen Folket, eller enkeltpersonen som knyttes til hendelsen på Tøyen Torg. En lederskikkelse i grupperingen har tidligere gitt uttrykk for at han ikke ønsker å gi kommentarer til Filter Nyheter.