Nei, det var ikke tusenvis av korona-demonstranter i Oslo

Nettavisen publiserte mandag en kommentarartikkel med tittelen «Tusenvis i demonstrasjonstog forbi Stortinget i protest mot koronapass».

«(…) det er et faktum at demonstrasjonen som samlet tusenvis av demonstranter foregikk bare noen kvartaler unna landets største redaksjoner», skriver Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum i artikkelen.

Han refererer også til demonstrantene som «noen tusen mennesker».

I tilknytning til artikkelen la Nettavisen også ut en video med tittelen «Her demonstrerer tusenvis mot koronapass».

Dette er ikke riktig.

På demonstrasjonen i Oslo sentrum på lørdag deltok det noen hundre personer.

Norske motstandere av vaksiner og andre koronatiltak har aldri klart å mobilisere til noe i nærheten av oppmøtet Nettavisen beskriver.

300-600 deltakere

Markeringen 20. november i Oslo var en «World Wide Rally for Freedom»-demonstrasjon der det erklærte temaet var motstand mot koronapass. Aktivistene var først på Jernbanetorget før de gikk i fakkeltog opp Karl Johans gate til 7. juni-plassen.

Oslo politidistrikt gjør ofte et anslag på antallet deltagere underveis i demonstrasjoner. Det skjedde også på lørdag.

– Vi teller ikke helt eksakt, men ut fra det politiet kunne observere på lørdag så var det mellom 500 og 600 deltagere, sier pressesjef Unni Grøndal i Oslo politidistrikt til Filter Nyheter.

Politiets anslag er ofte basert på hvor stor del av plassen demonstrasjonen fyller i forhold til tidligere kunnskap om cirka-kapasiteten til hele området, men kan også dreie seg om en mer presis grovtelling der folkemengden anslås i bolker.

Filter Nyheter var tilstede under de første to timene av markeringen på lørdag, da aktivistene var på Jernbanetorget for appeller.

Bildet viser de fleste demonstrantene, mens noen er ute av syne på siste del av Jernbanetorget ut mot Karl Johans gate. Bildet er tatt klokka 16.10, en drøy time ut i markeringen. Foto: Harald S. Klungtveit / Filter Nyheter
Både under de første appellene, da dette bildet ble tatt, og senere i demonstrasjonen var det god plass på Jernbanetorget, som ville vært helt fylt opp med folk om det hadde vært tusenvis tilstede. Foto: Harald S. Klungtveit / Filter Nyheter

Vi har ettergått egne bilder fra stedet som samlet sett viser hele demonstrasjonen, og har kommet til at det var nær 400 personer tilstede, men at det trolig ikke var så mange som 500.

Det er ikke mulig å slå fast et nøyaktig antall, blant annet siden det er vanskelig å skille forbipasserende fra ytterkanten av demonstrasjonen og fordi enkelte demonstranter gikk til og fra området uten å nødvendigvis bli med til siste del av markeringen.

Men det var ikke på noe tidspunkt i nærheten av tusen deltakere, og definitivt ikke flere tusen.

Heller ikke videoklippet Nettavisen har publisert av det etterfølgende fakkeltoget viser noe antall som samsvarer med påstanden om «tusenvis». Demonstrasjonstoget var langstrakt, men det var også langt mellom personene i toget, og de gikk ofte bare tre-fire i bredden, tidvis med store luker uten personer. 

Filter Nyheter har sett en lengre versjon av den samme videoen, som viser hele fakkeltoget, og sammenholdt denne med andre videoer. Også her gir vår grovtelling omtrent 400 deltagere, altså et noe lavere anslag enn politiets.

– Ikke så vesentlig for mitt poeng

Nettavisen-artikkelen handler om at aktivister som mener at de norske mediene fortiet lørdagens demonstrasjon, har et poeng, samtidig som det ikke betyr at budskapet deres er riktig. (Stavrum peker på flere fakta som strider mot tiltaksmotstandernes syn).

Nettavisens kommentator gjør et poeng av å beklage at heller ikke Nettavisen dekket demonstrasjonen, og det framgår ikke i selve artikkelen hvor påstanden om antallet deltagere stammer fra.

Gunnar Stavrum viser imidlertid til et innlegg på Steigan.no, et nettsted som lenge har støttet opp om demonstrasjonene mot koronatiltak. Der hevder vaksinemotstanderen Bjørn Nistad at: «Jernbanetorget var stappfullt av mennesker, og flere jeg snakket med mente at minst 1000 personer måtte ha møtt opp».

Filter Nyheter har spurt Stavrum om hva bakgrunnen var for at han konstaterte at det var tusenvis tilstede. Han svarer slik:

«Da vi ringte politiet, fikk vi til svar 50 (noe som var åpenbart feil).

Jeg så igjennom to minutter med video av toget opp Karl Johan og gjorde et forsøk på å telle noenlunde. Mitt anslag lå nært den professoren i russisk historie som tok opp saken (anslo til tusen).

Om det er 600 eller 1000 alt i alt er ikke så vesentlig for mitt poeng, men med mitt beste skjønn og telling av de jeg så på videoen, så kom jeg til at tallet lå rundt 1000».

(Etter det Filter Nyheter forstår kan tallet 50 som Nettavisen fikk oppgitt fra politiet være en forveksling med en annen og langt mindre koronademonstrasjon samme dag, i regi av gruppen Røde luer).

«Terror mot våre barn» og «satanisme»

De svært hyppige koronademonstrasjonene i Oslo, som har funnet sted nesten hver helg under pandemien, har variert i antall fra noen titalls personer til flere hundre både i 2021 og 2020.

Lørdagens demonstrasjon ble regnet som vellykket fordi oppmøtet var i det øvre sjiktet av hva vaksinemotstandere, konspirasjonsteoretikere og de mer moderate stemmene i miljøet har klart å mobilisere til. Samtidig er det altså ikke snakk om store folkemasser i gatene.

Hvis det virkelig hadde vært tusenvis av personer tilstede på lørdagens markering, ville det ha vært en mangedobling av oppslutningen i norsk sammenheng. Det ville også ha vært et oppsiktsvekkende høyt antall i lys av hvilke budskap som blir fremmet av enkelte av appellantene fra talerstolen.

På lørdag kalte en av talerne det norske vaksinasjonsprogrammet og andre tiltak «terror mot våre barn» og «apartheid», og knyttet koronahåndtering både til konspirasjonsteorien om «Great Reset» og til satanisme.

– Dette er forgiftning. Dette er dyrets merke, dette er satanisme!, het det fra podiet på Jernbanetorget.

Flere av demonstrantene bar også gule stjerner på skulderen som er ment å sammenligne norske myndigheters tiltak mot covid-19 med Nazi-Tysklands jødeforfølgelse.

Én av talerne kalte aktivistene «denne generasjonens Rosa Parks».


Nå kan du prøve vårt nye digitalabonnement gratis i 30 dager

Klikk på bildet og bli abonnent i dag.

 

.