Terrorforsker mener Norge bør nekte Breivik-beundrer innreise før konferanse i Oslo

Thomas Hegghammer (t.h.) mener den amerikanske antisemitten Greg Johnson bør nektes innreise til Norge.

Lørdag 2. november planlegger det antisemittiske og raseideologiske nettverket Scandza Forum en ny konferanse på hemmelig sted i Oslo. Flere av foredragsholderne er kjent for å betrakte jøder som fiender og fremme rasistiske konspirasjonsteorier.

Blant dem er amerikaneren Greg Johnson. Filter Nyheter satte torsdag søkelyset på at Johnson, under rettssaken mot 22. juli-terroristen Anders Behring Breivik i 2012, skrev en artikkel om sin nyvunne «respekt» for massedrapsmannen, som han hevdet hadde «agert ut fra lojalitet til sitt folk».

«Han har framstått på en verdig måte og har kommet med et kraftfullt, intelligent og velargumentert forsvar av sitt syn og handlinger», skrev Johnson i artikkelen.

Han refererte til terroren som «nødvendig», og gikk langt i retning av å beskrive drap på Arbeiderpartiets politikere som legitimt virkemiddel for å bekjempe «ikke-hvit innvandring».

Nå mener terrorekspert og seniorforsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), Thomas Hegghammer, at Norge bør vurdere muligheten for å nekte Johnson innreise før den planlagte konferansen på lørdag – blant annet med bakgrunn i uttalelsene ovenfor.

– Vi skal selvfølgelig ikke la det gå inflasjon i denne type beslutninger eller opptre som meningspoliti. Men samtidig tenker jeg at det må gå en grense et sted. En indikator i dette tilfellet er at den eneste nynazistiske organisasjonen i Norge, «Den nordiske motstandsbevegelsen», annonserer for arrangementet – og at én av talerne har gitt eksplisitt støtte til Breivik. Det er noe veldig umusikalsk ved å slippe inn en amerikansk Anders Behring Breivik-sympatisør til Oslo, nettopp der terrorangrepet skjedde 22. juli, sier Hegghammer til Filter Nyheter.

  • Les mer om Scandza Forum i denne artikkelenHar du tips om arrangementet?  Send en epost eller ta kontakt via Telegram eller Signal på 412 15 090.

Forsker: – Bør gjelde personer som uttrykker støtte til terrorisme

– Jeg lurer på om Norge har en litt naiv tilnærming til besøkende aktivister, all den tid det i mange andre land, spesielt Storbritannia og USA, er ganske vanlig å utøve selvråderett ved å nekte folk innreise. Det kan være på grunn av politisk aktivisme eller andre ting, men det er altså ingen menneskerett å komme inn i et spesielt land, sier Hegghammer.

I Storbritannia har både islamistiske hatpredikanter og høyre-ekstreme og -radikale aktivister ved flere anledninger blitt nektet innreise. For eksempel ble den innvandringsfiendtlige profilen Martin Sellner, som er leder for den høyreradikale identitærbevegelsen i Europa, flere ganger i fjor pågrepet og utvist ved forsøk på innreise til Storbritannia.

Selv om britene i motsetning til Norge befinner seg utenfor Schengen-samarbeidet, mener Hegghammer det er lett for norske myndigheter å «utvise skjønn i vurderinger ved innreise», spesielt når det gjelder personer som kommer fra land utenfor Europa.

– Det blir selvfølgelig en vurderingssak i hvert enkelt tilfelle, men når det gjelder personer som har gitt uttrykk for støtte til terrorisme, voldsbruk og lignende, kunne det blitt gjort med henvisning til nasjonal sikkerhet, sier seniorforskeren.

Blant uttalelsene til Greg Johnson i 2012-teksten er en passasje der hans hovedinnvending etter bombeangrepet mot Regjeringskvartalet og massakren på Utøya så ut til å være at Breivik «valgte feil mål» og at partiledelsen i Ap eller redaktører i norske medier hadde vært bedre egnet.

«Svakheten i Breiviks argument er ikke det moralske premisset, men valget av mål: Hvis han hadde drept ledelsen i Arbeiderpartiet, eller lederne i norsk presse – i motsetning til folk så unge som 14 år – hadde forsvaret kanskje faktisk holdt vann. Det er sjokkerende at Breivik la så mye tanke og planlegging bak sine handlinger uten å tenke bare litt mer på valget av mål», skrev Johnson.

Han er også kjent for antisemittiske tekster om at jøder er «mektige fiender» som skal deporteres fra Europa.

Regelverket finnes: Norge kan nekte innreise for uønskede personer

I vårt naboland Danmark har myndighetene ved flere anledninger hindret religiøse forkynnere innreise, blant annet med henvisning til offentlig ro og orden. Landet opererer også med en «svarteliste» for hatpredikanter, en ordning Sylvi Listhaug (Frp) forsøkte å ta til Norge da hun var statsråd i Justisdepartementet.

Men svartelisten, som ennå ikke er innført, skulle bare omfatte religiøse hatefulle talere – og ikke for eksempel nazister eller ideologier i andre grupperinger som er kjent for å forfekte hat mot minoriteter eller demokratiske institusjoner.

Da Filter Nyheter stilte spørsmål om hvorfor til daværende statssekretær Torkil Åmland (Frp) i fjor vår, blant annet med bakgrunn i at Martin Sellner og to andre amerikanske og kanadiske ytre høyre-aktivister var blitt nektet innreise til Storbritannia, svarte han følgende:

– Det er viktig å understreke at vi allerede har regler som gjør at vi kan stanse uønskede personer som forsøker å reise inn i Norge, slik tilfellet ser ut til å ha vært i de omtalte sakene fra England. En utlending kan blant annet bortvises dersom det er nødvendig av hensyn til indre sikkerhet, offentlig orden eller grunnleggende nasjonale interesser. Det kan også være aktuelt å pågripe vedkommende dersom det er fare for at den bortviste personen vil unndra seg retur.


  • Filter ser det som en viktig oppgave å prioritere uavhengig journalistikk om politisk ekstremisme, hatkriminalitet, rasisme og relaterte temaer. Har du lyst til å støtte vårt arbeid , kan du sende Filter-redaksjonen et engangsbeløp via Vipps. Tast inn nummeret 514053 (eller søk opp Filter Media). Alle bidrag går til redaksjonelt arbeid.