Skal tale i Oslo – kalte Breivik «seriøs politisk tenker med veldig mange innsikter»

Det antisemittiske og raseideologiske nettverket Scandza Forum arrangerer lørdag en ny konferanse på hemmelig sted i Oslo, der det uttalte temaet er biologi.

Filter Nyheter har tidligere skrevet om hvordan én av foredragsholderne, amerikaneren Greg Johnson, under rettssaken mot Anders Behring Breivik i 2012 skrev en artikkel hvor han hyllet terroristens begrunnelser for massedrapet i regjeringskvartalet og på Utøya.

Uttalelsene fikk terrorekspert og seniorforsker Thomas Hegghammer ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) til å ta til orde for at Johnson bør nektes innreise til Norge før konferansen på lørdag.

Men Johnson er ikke den eneste av de varslede foredragsholderne ved Scandza Forum som har uttrykt beundring for Anders Behring Breivik. Den amerikanske antisemitten Kevin MacDonald tok til tastaturet allerede 23. juli 2011, altså dagen etter at terroristen tok livet av 77 mennesker i regjeringskvartalet og på Utøya.

Mener Breivik har «gode praktiske idéer til strategi»

I en artikkel med tittelen «Anders Behring Breiviks politiske idéer», som fortsatt ligger ute på amerikanerens nettsider, kopierer han inn en lengre passasje på nær 22 000 tegn fra terroristens forsvarsskrift «2083: A European Declaration of Independence».

Innledningsvis bruker han imidlertid egne ord for å beskrive for sine lesere hvem 22. juli-drapsmannen er:

«Generelt må det sies at han [Breivik, red. anm.] er en seriøs politisk tenker med veldig mange innsikter og noen gode praktiske idéer til strategi (det vil si å utvikle kulturkonservative medier, få kontroll over frivillige organisasjoner og utvikle ungdomsorganisasjoner som kan konfrontere marxistiske gatebøller)», skriver MacDonald dagen etter terrorangrepet i Norge.

Over tre år senere – i august 2016 – har han redigert teksten og lagt til en presisering til akkurat denne passasjen: «Note til venstresideidioter som siterer den forrige passasjen (men utelater Breiviks spesifikke forslag til strategi): Dette er ikke en støtte til hans handlinger».

I artikkelen skriver MacDonald at Breivik ligner en kulturkonservativ av «Geert Wilders-typen» som er fiendtlig innstilt til islam og frykter at muslimene vil ta over Europa på grunn av høyere fertilitet, samt at dette vil medføre undertrykkelse og vold mot europeere.

Kevin MacDonald.

Kritisk til Breiviks Israel-støtte, men åpner for at det er et «taktisk trekk»

I høyreekstreme kretser er antisemitten MacDonald blitt svært populær på grunn av sine mange artikler om jøder, som han mener er evolusjonspsykologisk predisponert til å utkonkurrere ikke-jøder. Resultatet er ifølge amerikaneren at jødene destabiliserer samfunnene de lever i. Dette brukes igjen som et argument for at antisemittisme er en logisk reaksjon på jødisk «fiendtlighet».

Nynazistene i «Den nordiske motstandsbevegelsen», der enkelte medlemmer deltok på den forrige utgaven av Scandza Forum i Norge for to år siden, har for eksempel publisert flere tekster som omhandler MacDonald og hans argumenter.

Men amerikanerens antisemittiske grunnholdning gjør også at han er kritisk til Anders Behring Breiviks støtte til Israel. Han åpner likevel for at terroristens «stillhet om jødisk fiendtlighet mot Europa og Vesten, samt hans avvisning av etnosentrisme, er motivert av hans strategiske sans», men skriver videre at han tviler:

«[Breivik] er svært kritisk til media (men uten å nevne at norsk media er kontrollert av en svensk-jødisk familie). Etter min erfaring er rasebevisste skandinaver svært klar over jødisk mediakontroll. Igjen, dette kan være taktiske trekk, selv om jeg tviler på det», skriver MacDonald.

Vurderer «langtidseffekten» av Breiviks massedrap

Kevin MacDonald mener likevel at Breivik har gjort flere riktige vurderinger:

«Uansett har han rett når han karakteriserer multikulturalisme som en hat-ideologi. Legg spesielt merke til hans sinne mot at Labour-partiet i England åpnet portene for innvandring «for å ydmyke høyreorienterte motstandere av innvandring». Som han bemerker flere steder, multikulturalisme er hat mot europeere og deres kultur, maskert som humanisme».

Det gjenstår imidlertid å se hva «langtidseffekten av [Breiviks] handlinger vil være», skriver MacDonald, som likevel uttrykker håp:

«Det er definitivt stor avsky mot drapene på unge mennesker. Imidlertid tror jeg det er mulig at europeiske eliter i det lange løp vil forstå at den strålende multikulturelle fremtiden ikke kommer uten blodsutgytelse (inkludert for dem selv, og som i dette tilfellet, deres barn) og at de forstår at de blir nødt til å forandre seg».

En av Breiviks innsikter, skriver amerikaneren, er at «det multikulturelle nykoloniale regimet vil komme til å implodere eller bli svært stalinistisk». Ifølge MacDonald er «frykten at Breiviks handlinger mest sannsynlig vil resultere i stalinisme i umiddelbar framtid, heller enn at de onde kreftene løsner sitt grep».

For to år siden dukket nær 60 deltakere opp da Scandza Forum arrangerte sin første konferanse i Oslo. Den gang deltok også Greg Johnson, som nok en gang er et trekkplaster til konferansen på lørdag.

Johnson om Breiviks begrunnelse: «Kraftfullt, intelligent og velargumentert»

Filter Nyheter satte torsdag søkelyset på at Johnson har hyllet Breiviks begrunnelse for 22. juli-angrepene. Det skjedde under rettssaken mot den norske terroristen i Oslo tingrett i 2012, da Johnson skrev en artikkel om sin nyvunnede «respekt» for massedrapsmannen, som han hevdet hadde «agert ut fra lojalitet til sitt folk».

Greg Johnson.

«Han har framstått på en verdig måte og har kommet med et kraftfullt, intelligent og velargumentert forsvar av sitt syn og handlinger», skrev Johnson i artikkelen. Han refererte til terroren som «nødvendig», og gikk langt i retning av å beskrive drap på Arbeiderpartiets politikere som legitimt virkemiddel for å bekjempe «ikke-hvit innvandring».

«Svakheten i Breiviks argument er ikke det moralske premisset, men valget av mål: Hvis han hadde drept ledelsen i Arbeiderpartiet, eller lederne i norsk presse – i motsetning til folk så unge som 14 år – hadde forsvaret kanskje faktisk holdt vann. Det er sjokkerende at Breivik la så mye tanke og planlegging bak sine handlinger uten å tenke bare litt mer på valget av mål», skrev Johnson.

Han er også kjent for antisemittiske tekster om at jøder er «mektige fiender» som skal deporteres fra Europa. «Jøder er ikke bare annerledes enn hvite, men mektige og ondsinnede fiender som har en betydelig andel av ansvaret for hvites negative utvikling og motstanden mot hvit fornyelse», skrev Johnson i 2015.