Høyesterett har for første gang tatt stilling til om kommentarer i sosiale medier kan regnes som hatefulle ytringer etter straffelovens paragraf 185, den såkalte rasismeparagrafen.

To separate saker ble behandlet – og i begge tilfellene kom Høyesterett til at ytringene kan karakteriseres som hatefulle og dermed er ulovlige.

Dommene er prinsipielt viktige fordi de vil fungere som veiledere i fremtidige rettsavgjørelser i tilsvarende saker:

«Fandens svarte avkom reis tilbake til Somalia...»

Den ene saken omhandler en bergenskvinne i 70-årene som i Gulating lagmannsrett i fjor sommer ble dømt til 14 dagers fengsel for følgende kommentar på Facebook-gruppen «Vi som støtter Sylvi Listhaug: «Fandens svarte avkom reis tilbake til Somalia og bli der din korrupte kakerlakk».