Miljøbevegelsen tapte andre runde i klimasøksmålet mot staten. Borgarting lagmannsrett frifant 23. januar staten for å ha brutt Grunnlovens miljøparagraf. Saksøkerne varsler allerede nå at de vil anke saken videre.

Den såkalte klimarettssaken handler om at Natur og Ungdom og Greenpeace saksøkte norske myndigheter for å dele ut 23 letetillatelser for oljeboring i Barentshavet. Saksøkerne argumenterte for at vedtaket er brudd på miljøparagrafen i Grunnlovens § 112. Der står det at borgerne har rett til et «miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares», også for fremtidige generasjoner.

Kjernen i saken handler om hvorvidt, og i tilfelle hvilken grad, loven gir folket rettigheter. I tillegg reiste saken spørsmål om hvordan bestemmelsen kan anvendes på utslipp av klimagasser.