LES HELE TILTALEN: Bertheussen tiltalt for å ha truet to regjeringsmedlemmer og Christian Tybring-Gjedde

Laila Bertheussen har fått en svært alvorlig tiltalte mot seg etter at hun skal ha iscenesatt trusselbildet mot justisminister-familien og andre toppolitikere etter teaterforestillingen «Ways of Seeing». Det ble klart torsdag ettermiddag, da Det nasjonale statsadvokatembetet gikk ut med tiltalebeslutningen.

Bertheussen nekter fortsatt for alle anklagene, opplyser advokat John Christian Elden.

Det mest alvorlige tiltalepunktet gjelder trusler mot daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Bertheussens samboer), samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.

Bertheussen er tiltalt etter den svært alvorlige Straffeloven § 115. Paragrafen handler om «Angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet»som rammer den som «ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare for at Kongen, Regenten, regjeringen, Stortinget, Høyesterett eller Riksretten, eller et medlem av disse institusjonene, hindres eller påvirkes i sin virksomhet».

Her er tiltalen mot Bertheussen (gatenummer i adresse er fjernet):

 

«Trusler», brannstifting og hærverk

Det var i alt minst fem tilfeller av trusler og hærverk mot boligen til justisminister Tor Mikkel Wara og Bertheussen mellom 6. desember 2018 og 10. mars 2019.

Hendelsene utløste bruk av enorme ressurser hos PST, politiet og Kripos i det som lenge var jakten på en helt ukjent trusselaktør som så ut til å kunne utgjøre en fare for Norges justisminister eller andre toppolitikere.

  • 6. desember 2018 ble det oppdaget at noen så ut til å ha forsøkt å sette fyr på bensintanken i en bil parkert utenfor huset med en hyssing som lunte, samtidig som ordet «RASISIT» var tusjet på husveggen og et hakekors tegnet på bilen. (Taggingen ble oppfattet som anklager om rasisme).
  • Klokka 13.52 torsdag 17. januar rykket brannvesenet og politiet ut etter at noen hadde satt fyr på en søppelkasse noen meter fra boligen, inne på eiendommen.
  • februar ble et brev med truende innhold sendt til statsråd Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) og Christian Tybring-Gjedde (Frp). (Det er ikke kjent om brevet var stilet til en bestemt adressat).
  • Mandag 11. februar varslet familien om at det var funnet plastflasker med spor etter brennbar væske bundet opp med en tøyremse under familiens bil. (Det var uklart når innretningen ble festet og hvor bilen var da).
  • Også om ettermiddagen lørdag 2. mars rykket bombegruppen i politiet ut til Waras bolig, etter at det ble funnet et trusselbrev som trolig var plassert der av gjerningspersonen. (Ingenting tyder på at innholdet i brevet kunne gitt personskader).
  • Klokka 01.41 natt til søndag 10. mars oppdaget forbipasserende at det brant i en bil utenfor boligen. Brannen ble raskt slukket, men tilløpet ble umiddelbart regnet som en mulig ildspåsettelse og satt i sammenheng med resten av truslene. Det er i forbindelse med denne hendelsen Bertheussen er siktet for å ha vekket mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det.

14. mars, fire dager etter den siste kjente hendelsen, ble Laila Bertheussen pågrepet av PST, men på dette tidspunktet hadde hun vært regnet som mistenkt en periode. Etterforskerne mente nå å ha avdekket at det var Bertheussen som selv hadde satt fyr på bilen, og at annen informasjon tilsa at hun var hovedmistenkt også for resten av episodene.

Justisminister Wara gikk av som statsråd og ut av regjeringen som følge av siktelsen mot samboeren.

Truslene opphørte da Bertheussen ble pågrepet, og ifølge PST har det siden siktelsen mot henne ikke vært andre mistenkte i saken.

På 1980-tallet, noen år før hun ble samboer med Tor Mikkel Wara – ble Bertheussen straffedømt tre ganger. Den unge kvinnen ble dømt for både bedragerier, tyverier og dokumentforfalskning.

Ifølge Filter Nyheters opplysninger sonet Bertheussen en av dommene i Bredtveit kvinnefengsel i Oslo i begynnelsen av 1986. Likevel fortsatte hun med lignende forbrytelser fram til hun var i midten av 20-åra. I 1989 ble hun sittende fire dager i varetektsarrest etter å ha blitt pågrepet for det som viste seg å være en lang rekke bedragerier.