Laila Bertheussen har fått en svært alvorlig tiltalte mot seg etter at hun skal ha iscenesatt trusselbildet mot justisminister-familien og andre toppolitikere etter teaterforestillingen «Ways of Seeing». Det ble klart torsdag ettermiddag, da Det nasjonale statsadvokatembetet gikk ut med tiltalebeslutningen.

Bertheussen nekter fortsatt for alle anklagene, opplyser advokat John Christian Elden.

Det mest alvorlige tiltalepunktet gjelder trusler mot daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Bertheussens samboer), samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.