NYE NORGE: Regjeringen og samarbeidspartiene er enige om en ny inndeling av Norge som skal tre i kraft fra 2020: 10 regioner istedet for 19 fylker (eventuelt 11, hvis Finnmark får stå alene), skriver NRK. Blant de mest kontroversielle forslagene er at Hedmark og Oppland blir «Innlandet», mens Telemark slås sammen med Vestfold og Buskerud slås sammen med Akershus og Østfold. Rogaland, Møre og Romsdal og Oslo er de eneste fylkene som overlever reformen, men kan bli nødt til å justere grensene. Samarbeidspartiene har i dag tidlig også redegjort for hvordan de vil redusere antallet kommuner fra 428 til 358. 13 kommuner blir slått sammen mot sin vilje - VG har lista


GRANSKER KOMMUNEN: Arbeidstilsynet skal granske om Oslo kommune gjorde nok for å sikre de ansattes lønns- og arbeidsvilkår da de ga det private selskapet Veireno anbud på søppelhenting i Oslo, skriver Aftenposten. Dagbladet har avdekket at selskapet brøt arbeidsmiljøloven 2091 ganger fra oktober til februar. Veireno ble fratatt anbudet mandag og leverte i går konkursbegjæring til tingretten.


TRODDE PÅ FLERE TERRORISTER: Medlemmer av politiets beredskapstropp er intervjuet til en ny bok om pågripelsen på Utøya 22. juli 2011, og går hardt i rette med 22. juli-kommisjonens konklusjoner om at det burde vært mulig å pågripe Anders Behring Breivik tidligere. Kommisjonen slo fast at det ikke var grunn til å tro at det var flere gjerningsmenn og eksplosiver på øya, mens beredskapstroppen viser til to telefonsamtaler med ungdommer som ga dem inntrykk av tre til fem gjerningsmenn, hvorav en skulle ha beleiret seg i et hus, samt eksplosiver skjult i trærne. Oslo-politiets stabssjef Johan Fredriksen sier i boka at den sene responsen handler om «ressursene som ikke fantes, og som fremdeles ikke finnes», snarere enn om ressurser som ikke fant hverandre.


DROPPER UT: Antallet arbeidsløse gikk ned fra september til desember i fjor, viser SSBs kvartalsmessige arbeidskraftundersøkelse, som baseres på intervjuer med et statistisk representativt antall nordmenn. Ledigheten i Norge sank med det til 4,4 prosent, mer enn forventet, skriver DN. Men også antallet sysselsatte sank, slik at den totale arbeidsstyrken i Norge krympet. Mennesker som står utenfor arbeidsstyrken er pensjonister, studenter, uføre og dem som har gitt opp å søke jobb.