I det internasjonale Naturpanelets første, store hovedrapport, slår forskerne fast at menneskeheten årlig utvinner rundt 60 milliarder tonn av jordas ressurser, rundt dobbelt så mye som i 1980.

«Dette er dramatisk. Vi som lever i dag er i ferd med å bruke opp ressursene til dem som kommer etter oss».

Ordene tilhører Stein Lier-Hansen i Norsk Industri, den norske teknologi- og prosessindustriens mektige leder. Når han er i mediene handler det gjerne om hvordan det går med norsk økonomi, og hva det har å si for industrien fremover: Han snakker om kronekursen, landets totale inntekt, hvor mange som er i jobb. Det gjorde han også på fremleggelsen av Naturpanelets rapport, der han tordnet fra talerstolen: