Hjalp taxfree-gigant med KrF-strategi rett før han ble statssekretær

Statssekretær Julian Farner-Calvert.

Konsekvensene av Kristelig Folkepartis «skjebnevalg» i fjor høst endte med at partiet for bare få uker siden valgte å gå i flertallsregjering med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

Kjell Ingolf Ropstad, som vant kampen mot den røde blokken i eget parti, ble utnevnt til barne- og familieminister. Med seg fikk han mangeårig KrF-medlem Julian Farner-Calvert (32), som samme dag fikk rollen som statssekretær.

Farner-Calvert kom til regjeringsapparatet fra jobben som seniorrådgiver i PR-byrået First House. Der hadde han ansvar for «strategisk kommunikasjon i skjæringspunktet mellom samfunns- og selskapsinteresser». Én av kundene han jobbet for var den norsk-tyske taxfree-giganten Travel Retail Norway, som siden 2004 har hatt enerett på salg av billig alkohol og tobakk ved de største norske flyplassene.

Statssekretæren selv vil ikke svare på hva han konkret gjorde for de private kundene og viser til «taushetsplikt», men bekrefter at han har hatt direkte kontakt med politikere i rollen som First House-rådgiver (se flere av svarene fra Farner-Calvert nedenfor – og hele den publiserte kundelisten i bunnen av saken).

Bidro med «politisk analyse»

I februar i fjor la Senterpartiet fram forslag om å la Vinmonopolet overta taxfree-salget av alkohol på flyplassene når Travel Retail Norways avtale med Avinor går ut i 2022. SV og KrF støttet umiddelbart forslaget, mens Arbeiderpartiet ville vente på en utredning fra regjeringen.

Det var i forbindelse med denne utredningen at First House-rådgiveren og KrF-medlemmet Farner-Calvert utførte «politisk analyse» på oppdrag fra Travel Retail Norway.

Oppdraget gikk i hovedsak ut på å vurdere hvordan KrF ville stille seg til den borgerlige regjeringens utredning, som altså konkluderte med en advarsel om at flyplasser sto i fare for bli nedlagt dersom Vinmonopolet overtok taxfree-salget. Det opplyser kommunikasjonssjef Haakon Dagestad i Travel Retail Norway til Filter Nyheter.

– Julian har hjulpet oss med politisk analyse. Spørsmålet har handlet om Vinmonopolet bare skal få overta taxfree-salget, eller om de må delta i en anbudsrunde. Her har vi vært aktive og deltatt med høringssvar, men for å forstå KrFs posisjon, har vi spurt Julian om hans vurdering, sier Dagestad.

– For å finne ut hva KrF mener om saken?

– Det kan vi lese utifra partiprogrammet og merknader, men dette er jo en del av det store spørsmålet om rus- og alkoholpolitikk, der regjeringen landet på en løsning som vi mener er god. Julian jobbet ikke mye for oss og ikke lenge. Det var i høst, da utredningen fra regjeringen kom. Da hadde vi behov for å vite – fra både First House og ham – hva KrF ville mene om utredningen.

– Har han jobbet for dere og inn mot sitt eget parti?

– Nei. Vi er tre personer som jobber med samfunnskontakt for Travel Retail Norway. To av disse har bakgrunn for Arbeiderpartiet, mens den siste har bakgrunn fra Høyre. Vi trengte en sparringspartner fra KrF, fordi vi liker å lytte til alle råd, sier Dagestad.

I forbindelse med budsjettforhandlingene i fjor høst, vakte det også oppsikt at KrF allierte seg med Arbeiderpartiet for å kutte i taxfree-kvoten. Dette ble imidlertid reversert i den nye regjeringsplattformen.

Farner-Calvert: – Bundet av taushetsplikt

Selv vil ikke Julian Farner-Calvert si noe om hva han gjorde for Travel Retail Norway. På direkte spørsmål fra Filter Nyheter om hva arbeidet besto av, svarer han følgende:

– Det er jo sånn at jeg fremdeles er bundet av taushetsplikten jeg har hos First House, selv om jeg har sagt opp der.

– Hvor lenge er du bundet av taushetsplikten?

– Inntil de sier at jeg ikke er bundet av den. Det er jo et premiss for å gå inn i noen av disse avtalene, sier Farner-Calvert.

– Men kan du si noe som helst?

– Når det gjelder kundeforholdene og hvilken rolle jeg spesifikt har hatt, er dette noe First House må svare på. Men jeg kan si at det har vært politisk analyse, kommunikasjonsrådgivning og annen strategisk rådgivning. Jeg har bare vært rådgiver, ikke partner. Det er partnere som eier kundeforhold. Jeg har jobbet der i ett år med mange forskjellige kunder, sier statssekretæren.

– Jeg har vurdert det slik at jeg ikke er inhabil med noe spesifikt i departementet, men som mange andre må jeg vurdere habiliteten fra sak til sak. Personer som for eksempel har vært aktive i organisasjoner kan ha større utfordringer med habiliteten, fortsetter han.

Jobbet for privat barnehageselskap

Travel Retail Norway er imidlertid ikke det eneste selskapet Farner-Calvert har jobbet for som rådgiver i First House. Filter Nyheter har i over to uker etterspurt den konkrete kundelisten: Der departementet har svart at de ikke har innhentet slik informasjon og heller ikke kommer til å gjøre det, publiserte First House tirsdag denne uken en bearbeidet oversikt.

Listen, som kun inneholder «kundeforhold som er allment kjent» eller «kunder som har gitt aksept til offentliggjøring», består blant annet av det private barnehageselskapet Espira. Selskapet driver rundt 100 barnehager i 50 norske kommuner og er eid av det svenskregistrerte skolekonsernet Acade Media.

Barnehagesektoren ligger formelt under Kunnskapsdepartementet, men barn- og unges oppvekstvilkår er nå en viktig del av Farner-Calverts nye rolle som statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet.

Espira: – En helt perifer rolle

I en e-post til Filter Nyheter skriver kommunikasjonssjef Jens Schei Hansen i Espira at Farner-Calvert har hatt «en helt perifer rolle i forhold til Espira». Kommunikasjonssjefen svarer ikke på spørsmål om hva statsekretæren helt konkret har gjort på oppdrag fra selskapet:

– Han har deltatt på to-tre møter med oss. Hensikten med disse møtene var å bidra til økt forståelse hos oss for en del politiske prosesser som berører barnehagesektoren, heter det i e-posten.

På spørsmål om det kan være noe ved arbeidet for Espira som gjør ham inhabil som statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet, svarer Farner-Calvert følgende:

– Jeg har ikke sett at det er noe der som per nå vil gjøre meg inhabil, men vi har fått en god innføring i habilitetsspørsmålet i departementet. Hvis det oppstår tvil, vil jeg ha lettere for å si at jeg er inhabil enn at jeg ikke er det.

Hadde oppdrag for Color Line – midt i den politiske dragkampen

Da Farner-Calvert sa opp sin stilling som First House-rådgiver for å gå inn i regjeringen 22. januar, hadde han jobbet for PR-byrået i et drøyt år. Der hadde han også hatt kunder som øl- og brusprodusenten Ringnes, legemiddelprodusenten Pfizer, IT-selskapet Webstep og fergeselskapet Color Line, ifølge den offentliggjorte listen.

Fergeselskapet Color Line var i fjor sentrum for en intenst politisk dragkamp etter at regjeringen foreslo en forskriftsendring som ville gjøre det mulig å registrere Kiel-fergene i et skipsregister der kravene til lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte ikke er like sterke som i Norge.

Kritikken mot forslaget kom i hovedsak fra partiene Ap, SV og KrF, som fryktet at forskriftsendringen i realiteten ville bety utflagging av 700 sjøfolk. Da regjeringen og dens støttepartier kom til enighet om statsbudsjettet i november i fjor, ble reverseringen av det opprinnelige forslaget trukket fram som en av Kristelig Folkepartis store seire.

– Det kan se ut som om du har jobbet for First House-kunder i saker som har vært viktige for ditt eget parti, KrF?

– Jeg skjønner at det kan virke sånn. Men det jeg kan si generelt om det, er at i den grad jeg har hatt politikerkontakt, så har jeg vært åpen om hvem som har vært oppdragsgiver. Men en veldig liten del av jobben har bestått av direkte politikerkontakt.

– Men det har altså vært direkte politikerkontakt?

– Jeg sier jo det implisitt, men kan ikke bekrefte noen enkelttilfeller. Det er ikke informasjon som tilhører meg, sier Farner-Calvert, og viser til den tidligere omtalte taushetsplikten.

Fra politikk til PR-byrå – og tilbake

Før han begynte i First House, jobbet Julian Farner-Calvert som rådgiver i Kommunalbanken. Før dette var han sentral for KrF i oslopolitikken, blant annet som rådgiver for eldrebyråden. I perioden 2010-2011 var han rådgiver for KrFs stortingsgruppe.

Da han ble ansatt i First House i januar 2018, het det i en artikkel på bransjenettstedet Kampanje at det «ikke minst» var den politiske erfaringen «som er interessant for First House»:

– Vi har fulgt Julian en tid. Julians brede bakgrunn fra politikken og erfaringen fra arbeid med kommunikasjon i næringslivet er veldig verdifull. Han blir derfor et viktig tilskudd når vi nå skal dekke en stadig økende etterspørsel fra kundene våre, uttalte Frist House-direktør Per Høiby.

Dette er hele kundelisten som First House publiserte tirsdag:

 • Norsk olje og gass
 • Harald A Møller AS
 • Drammensregionens Virkesterminaler AS
 • Color Line AS
 • Travel Retail Norway AS
 • Espira AS
 • Norsk takst
 • Ringnes AS
 • Pfizer Norge AS
 • REMA 1000
 • Norsk optikerforbund og Synsinformasjon
 • Fjordlaks Aqua AS
 • Webstep ASA