Flere høyreekstreme «i og rundt innvandrings- og islamfiendtlige og nynazistiske miljøer i Norge har kapasitet til å gjennomføre terrorhandlinger», skriver Politiets sikkerhetstjeneste i den åpne trusselvurderingen for 2019.

Men også norske venstreekstremister er nå en utfordring for PST, selv om det dreier seg om marginale miljøer sammenlignet med i utlandet.

– Når venstreekstreme bruker vold, går de høyreekstreme inn i en offerrolle, så får du enda kraftigere motpoler og fort en motreaksjon. Dette er miljøer som nærer på hverandre, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland til Filter Nyheter.