Full splittelse blant norske muslimtopper – Islamsk Råd kan rakne i personkonflikt

Eksistensen til den viktige paraplyorganisasjon for norske muslimske menigheter og organisasjoner er i fare, etter at hele styret i Islamsk Råd Norge (IRN) trakk seg i helga.

– Vi er i en fase hvor styret er uenig med Rådet, så vi har trukket oss. Utover det har jeg ikke noen kommentarer nå, sier den avgåtte styrelederen, Ghulam Abbas, til Filter Nyheter.

Det var Abbas som søndag kveld offentliggjorde dramatikken gjennom en facebookpost som seinere ble slettet:

Ghulam Abbas

(Mennene som ber Abbas fjerne teksten, er henholdsvis imam og talsmann ved ICC-moskeen på Grønland i Oslo).

– Facebook-innlegget mitt var en feil og ble tatt bort siden det var ment for en lukket gruppe, sier eks-styrelederen.

 

Langvarig konflikt

 

Etter at Islamsk råd valgte nytt styre i mars i fjor, skal styremedlemmer relativt raskt ha ment det var behov for å gjennomgå generalsekretær Mehtab Afsars arbeid i IRN, blant annet etter klager fra nøkkelpersoner ved noen av Oslos moskeer.

Det dreier seg ikke om beskyldninger om misligheter knyttet til driften, men påstander fra styret om at Afsar ikke har utført lederoppgaver i henhold til arbeidskontrakten. Styret hevder at gjentatte påpekninger av dette ikke ble tatt til følge av generalsekretæren.

Etter at konflikten hadde vart nærmere et år, gikk styret for to uker siden til det skritt å si opp Afsar. Rådet ble samtidig kalt inn til generalforsamling for å behandle oppsigelsen.

Men da et femtitalls rådsmedlemmer – representanter for menigheter i hele landet – møttes på lørdag, fikk styret ikke medhold. I stedet skal flertallet ha gått inn for å oppnevne et arbeidsutvalg som skal gjennomgå styrets argumentasjon for oppsigelsen, samtidig som det ble klart at Afsar hadde sikret seg stor støtte  – særlig i en rekke moskeer utenfor Oslo.

Mehtab Afsar har foreløpig ikke vært tilgjengelig for kommentarer.

Flere sentrale personer i de muslimske miljøene opplyser nå at de har liten tro på at IRN har livets rett som forsøksvis samlende organisasjon. Ett mulig utfall er at viktige instituasjoner som nå i praksis kan ha  havnet på utsiden av Islamsk råd, starter sin egen organisasjon.

– Nå holder vi alle muligheter åpne. Jeg er redd for at Islams Råd Norge nå er mer til skade enn nytte, sier en kilde til Filter Nyheter.

Tause styremedlemmer

Islamsk Råd Norge – som blant annet har som formål å fremme samhold blant norske muslimer – ble stiftet i 1993. Paraplyen opplyser at den per i dag representerer 42 medlemsorganiasjoner spredd over hele landet, med toalt over 82 000 medlemmer.

Mehtab Afsar ble ansatt i 2011. Han har lenge vært kontroversiell i deler av medlemsmassen, og blant andre politikerne Abid Q. Raja (V) og Akhtar Chaudry (SV) har offentlig tatt til orde for at generalsekretæren  må byttes ut

Kritikken kuliminerte etter at Afsar uttalte seg tvetydig etter Charlie Hebdo-angrepet i Paris i fjor.

– Dette er den siste i rekken av ukloke uttalelser fra Afsar, sa Chaudry den gang.

– Som muslim skammer jeg meg over at denne personen skal uttale seg på vegne av norske muslimer, uttalte Raja.

Også Minotenk-leder Linda Alzaghari har kritisert Afsar for å ikke ville ta tak i problematiske holdninger i norske muslimske miljøer.

Nå har altså styret som ville kaste Afsar, selv blitt tvunget ut av organisasjonen.

I styret som nå har trukket seg, var den profilerte forstanderen i Det islamske forbundet, Basim Ghozlan, nestleder. Verken han eller andre eks-styremedlemmer vil si noe om bakgrunnen for den pikante striden, som ble offentlig kjent samme dag som ramadan startet.

– Svaret er «ingen kommentar» om dette nå, sier Ghozlan.