11. august oppga foreningen «Aksjon for borgerlig valgseier» at de vil gi totalt én million kroner i støtte fordelt på de borgerlige partiene Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet. I alt skal foreningen ha mottatt 5,3 millioner kroner fra «mange bidragsytere», og mer direktestøtte til partiene kan være på vei.

De fire borgerlige partiene bekrefter nå overfor Filter Nyheter å ha fått overført en kvart million hver fra foreningen.

  • Både Høyre, Venstre og KrF uttaler i dag til Filter Nyheter at pengene utelates fra bruk i valgkampen mens de gjør undersøkelser av lovligheten. Frp mener at bidraget ikke er i strid med partiloven. 

Allerede i juli uttalte talsperson i «Aksjon for borgerlig valgseier» overfor avisen KOM24 at navnene på en rekke av bidragsyterne bak foreningen holdes hemmelig fordi de mener offentliggjøring vil være belastende for dem.

Men hovedregelen i partiloven er at ingen givere skal være anonyme.