Stortingspolitiker Per Willy Amundsen (Frp) er bekymret for «vedlikeholdet» av den etnisk norske befolkningen i Norge og at vi har en «bærekraftig befolkningssammensetning».

Den tidligere justisministeren setter i et nytt TV 2-intervju dette i sammenheng med at «etniske nordmenn har en fallende fødselskurve».

Torsdag fortalte Amundsen at han mener en øking i barnetrygden, et sentralt Krf-krav i de pågående regjeringsforhandlingene, ikke må være til hinder for integrering av innvandrere.