Fredspris-nominerte WWF anklaget for å finansiere drap, tortur og vold

Den internasjonale naturvernorganisasjonen World Wide Fund for Nature (WWF) har iverksatt en intern granskning etter at en stor avsløringssak om organisasjonens arbeid for å bekjempe krypskyting ble publisert i amerikanske Buzzfeed News mandag.

Ifølge nettavisen skal WWF ha finansiert og trent opp paramilitære grupper, godkjent drap på inntrengere i naturparker og støttet grupper som er anklaget for drap, vold, omfattende tortur og andre overgrep.

De viktigste påstandene i den omfattende artikkelen, som tar for seg seks ulike land i Asia og Afrika – deriblant Nepal og Kamerun – er følgende:

  • Nettavisen hevder å sitte på dokumenter som viser at WWF har finansiert og støttet anti-krypskytings-grupper som står anklaget for omfattende tortur av personer mistenkt for krypskyting.
  • Naturvernorganisasjonens lokale bakkemannskap i Asia og Afrika skal ha organisert anti-krypskytteroppdrag med beryktede grupperinger, finansiert «raid» i lokalsamfunn og godkjent en forespørsel fra en park-direktør om tillatelse til å skyte inntrengere i parken, hvorpå flere drap skal ha skjedd.
  • Ifølge avisens kilder har WWF lønnet, trent opp og utstyrt paramilitære grupper med kikkerter, våpen og kamp-utstyr.
  • Organisasjonen skal også ha rekruttert informanter og drevet et nettverk av disse etter modell av statlige etterretningsbyrå.

WWF har nå startet en uavhengig gransking for å ettergå det som kommer fram i den aktuelle Buzzfeed-artikkelen, som journalistene har jobbet med i ett år. Til nettstedet sier representanter for organisasjonen at de ser det som sitt «umiddelbare ansvar å komme til bunns i anklagene».

WWF Norge: Venter på informasjon

Filter Nyheter var mandag i kontakt med Bård Vegar Solhjell, som siden mars i fjor har vært generalsekretær i WWF Norge. Solhjell hadde ikke umiddelbart anledning til å uttale seg om anklagene, men en informasjonsrådgiver opplyste siden om at den norske avdelingen venter på «informasjonen de trenger» fra den internasjonale moderorganisasjonen, som nå administrerer både pressehenvendelser og den interne granskningen som er igangsatt.

WWF International har sendt ut en kort pressemelding om saken, der det blant annet heter at «hjertet av WWFs arbeid er steder og folkene som bor på dem. Respekt for menneskerettigheter er kjernen i vårt oppdrag. Vi tar alle påstander alvorlig».

Organisasjonen skriver videre at de har bedt Buzzfeed om å dele alle bevisene avisen sitter på, slik at den interne granskningen kan styrkes. WWF fremholder også at organisasjonen har strenge retningslinjer for å sikre at både WWF og deres samarbeidspartnere ivaretar rettigheter og et godt liv hos urfolk og lokalsamfunn på de stedene de arbeider:

«Ethvert brudd på disse retningslinjene er uakseptabelt for oss, og hvis revisjonen avdekker noen, vil vi reagere umiddelbart», heter det i pressemeldingen.

Foreløpig usikker om WWF Norge-prosjekter er involvert

WWF Norge-leder Bård Vegar Solhjell.

I tillegg til ulike naturvernprosjekter her hjemme, støtter WWF i Norge internasjonale WWF-prosjekter i en rekke land. Etter det Filter Nyheter forstår har ikke WWF Norge per nå oversikt over om noen av prosjektene de er involvert i er rammet av avsløringene i Buzzfeed.

Filter Nyheter har sendt en henvendelse til det internasjonale WWF om dette, men foreløpig ikke fått svar.

WWF Norge får, i tillegg til donasjoner fra private givere som for eksempel kan bidra i ordninger som «isbjørn-fadder», betydelige inntekter fra den norske staten, særlig gjennom Norad og direkte tilskudd fra Klima- og miljødepartementet. 85 prosent av WWFs inntekter i Norge går direkte til naturvernarbeid.

WWF er også en av 85 organisasjoner som er nominert til Nobels fredpris for 2019. Nominasjonen ble sendt inn av stortingsrepresentant Petter Eide (SV), som begrunnet den med at WWF har bidratt til å samle aktører fra både myndighetene og næringslivet for å bekjempe klimaendringene, som utgjør en stor sikkerhetstrussel globalt.

Petter Eide: – Dette er veldig alvorlig

— Vi er nødt til å se på bekjempelsen av klimaendringene som ett av de største fredsskapende tiltakene. Det at WWF er en verdensomspennende organisasjon, betyr at de har størst kapasitet innen frivillig sektor til å forebygge krig og konflikt, uttalte han til Nettavisen, som skrev om nominasjonen i februar.

Petter Eide (SV).

Til Filter Nyheter sier Eide følgende om de ferske anklagene mot fredspriskandidaten:

— Dette er veldig alvorlig. WWFs kamp for ville dyr skal ikke føre til overgrep mot krypskyttere. Det er helt uakseptabelt. Men vi skal være skikkelige, og vente på at dette undersøkes og politietterforskes i de landene det er avslørt, og behandles i rettssystemet.

Som følge av Filter Nyheters henvendelse tok Eide kontakt med Bård Vegar Solhjell, som han kjenner godt fra WWF-lederens tid i toppledelsen i Sosialistisk venstreparti.

— Jeg tok med meg at Bård Vegar sier at WWF selv gransker dette, sier Eide.

Han presiserer at han ikke sier dette for å dempe alvoret i saken, men fordi han som justispolitiker må være ekstra nøye med prinsippet om at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Eide har selv erfaring fra store, internasjonale organisasjoner, med lederverv for Amnesty i Norge og Norsk folkehjelp.

— Jeg har som leder i store organisasjoner blitt godt kjent med hvordan aktører planter informasjon i såkalte svertekampanjer. Jeg sier ikke at dette har skjedd her, men det er viktig å ha i bakhodet at slikt skjer, sier den tidligere NGO-toppen, som mener at saken potensielt kan ramme WWFs videre arbeid hardt.

— WWF er helt avhengig av å ha tillit og tilgang hos verdens stater. De får både et politisk problem og et problem med tilgang til disse områdene. Jeg vet dette godt fra mine verv, sier stortingsrepresentanten.

Krigen mot krypskyterne

WWF ble stiftet i den sveitsiske byen Zurich i 1961. Siden den gang har organisasjonen vokst, og har per i dag kontorer i over 40 land. En viktig del av organisasjonens arbeid handler om å bekjempe krypskyting på truede dyrearter.

Flere av vaktene i ulike naturparker er formelt ansatt av lokale myndigheter, mens stillingene er finansiert av WWF. Organisasjonen samler vaktene til et større nettverk. En sentral del av anklagene i Buzzfeed-artikkelen handler om hvordan disse vaktene utøver vold mot beboere i lokalsamfunn, som ikke nødvendigvis har noe med krypskytingen å gjøre.

Konflikten med krypskyterne sammenlignes gjerne med krig, der et foreløpig estimat viser at 50 parkvakter ble drept i året som gikk, skriver Buzzfeed.