Den internasjonale naturvernorganisasjonen World Wide Fund for Nature (WWF) har iverksatt en intern granskning etter at en stor avsløringssak om organisasjonens arbeid for å bekjempe krypskyting ble publisert i amerikanske Buzzfeed News mandag.

Ifølge nettavisen skal WWF ha finansiert og trent opp paramilitære grupper, godkjent drap på inntrengere i naturparker og støttet grupper som er anklaget for drap, vold, omfattende tortur og andre overgrep.

De viktigste påstandene i den omfattende artikkelen, som tar for seg seks ulike land i Asia og Afrika - deriblant Nepal og Kamerun - er følgende:

  • Nettavisen hevder å sitte på dokumenter som viser at WWF har finansiert og støttet anti-krypskytings-grupper som står anklaget for omfattende tortur av personer mistenkt for krypskyting.
  • Naturvernorganisasjonens lokale bakkemannskap i Asia og Afrika skal ha organisert anti-krypskytteroppdrag med beryktede grupperinger, finansiert «raid» i lokalsamfunn og godkjent en forespørsel fra en park-direktør om tillatelse til å skyte inntrengere i parken, hvorpå flere drap skal ha skjedd.
  • Ifølge avisens kilder har WWF lønnet, trent opp og utstyrt paramilitære grupper med kikkerter, våpen og kamp-utstyr.
  • Organisasjonen skal også ha rekruttert informanter og drevet et nettverk av disse etter modell av statlige etterretningsbyrå.

WWF har nå startet en uavhengig gransking for å ettergå det som kommer fram i den aktuelle Buzzfeed-artikkelen, som journalistene har jobbet med i ett år. Til nettstedet sier representanter for organisasjonen at de ser det som sitt «umiddelbare ansvar å komme til bunns i anklagene».