Gjennomgår norske WWF-prosjekter etter brutale avsløringer

Bård Vegar Solhjell, generalsekretær WWF Norge.

Støtte til drap, vold, tortur og seksuelle overgrep – det er innholdet i anklagene mot den internasjonale naturvernorganisasjonen World Wide Fund for Nature (WWF), fremsatt i en omfattende artikkel hos amerikanske Buzzfeed News mandag.

WWF i Norges generalsekretær Bård Vegar Solhjell, som har hatt stillingen siden mars 2018, leste detaljene i anklagene fra Buzzfeed samtidig som alle andre:

— Jeg synes det er en helt grusom sak. Det er avskyelig, det som beskrives i den. Jeg vet ikke om det stemmer, og hva som eventuelt er riktig og ikke. Men jeg ser på det som alvorlige beskyldninger, i en alvorlig sak, sier Solhjell til Filter Nyheter.

«Jeg ble overrasket over hvor alvorlig det var»

Han ble forhåndsvarslet før helgen om at det kom til å komme en sak, men meldingen var av generell karakter.

— Jeg ble overrasket over hvor alvorlig det var, sier lederen for det norske kontoret.

Ifølge den amerikanske nettavisen skal WWF ha finansiert og trent opp paramilitære grupper, godkjent drap på inntrengere i naturparker og støttet grupper som er anklaget for drap, vold, omfattende tortur og andre overgrep – alt i kampen mot krypskyttere.

Anklagene omfatter seks ulike land i Asia og Afrika, deriblant Nepal, Kamerun og Den sentralafrikanske republikk.

Filter Nyheter har gjennomgått artikkelen og gjengir de viktigste påstandene i denne oversikten: Fredspris-nominerte WWF anklaget for å finansiere drap, tortur og vold

Har undersøkt om norske penger går til de kritiserte prosjektene

WWF internasjonalt har nå startet en uavhengig gransking, som blant annet skal ledes av eksperter på menneskerettigheter, for å ettergå det som kommer fram i den aktuelle Buzzfeed-saken. Til nettstedet sier representanter for organisasjonen at de ser det som sitt «umiddelbare ansvar å komme til bunns i anklagene».

— Jeg synes det er viktig at det er menneskerettighetseksperter som skal gjennomføre undersøkelsen, sier Solhjell til Filter Nyheter.

I tillegg til ulike naturvernprosjekter her hjemme, støtter WWF i Norge internasjonale WWF-prosjekter i en rekke land. Hovedsatsingene er plastforsøpling i havet, fornybar energi, fiskeriforvaltning og havforvaltning i det indiske hav mot Afrika, samt regnskog-prosjekter.

Staben i Norge har det siste døgnet gått gjennom alle midlene WWF i Norge har brukt på utenlandske prosjekter. Ingen norske WWF-penger er brukt på de omtalte prosjektene i Buzzfeed News’ sak, ifølge organisasjonen selv.

Undersøker videre

— Punkt én for oss var å undersøke om norske midler har gått til disse omtalte prosjektene. Det har de ikke. Neste skritt er å undersøke de øvrige prosjektene vi har, for å se om det er mulig at det finnes en sjanse for at noe liknende har skjedd, sier Solhjell.

Det er først og fremst et prosjekt i Namibia som er relevant. Dette er et av de få stedene hvor WWF i Norge er involvert i direkte feltarbeid, ifølge organisasjonen. Namibia-prosjektet går ut på å støtte lokalbefolkningen i landet til å utvikle eget næringsliv basert på bærekraftig forvaltning av ville dyr, som turisme der pengene forblir lokalt, for slik å gjøre krypskyting mindre attraktivt.

Solhjell anser det for usannsynlig at det i Namibia-prosjektet skal ha skjedd noe av typen WWF er anklaget for nå.

– Det er absolutt ikke noe som tyder på at tilsvarende har skjedd i Namibia.

Går gjennom rutinene

WWF i Norge går nå gjennom varslingsrutinene for å se om de fungerer og blir satt ut i live hos deres partnere.

Kontoret i Oslo har en ansvarlig for å følge opp organisasjonens policy på blant annet korrupsjon, menneskerettigheter og urfolksrettigheter, pluss en ansvarlig på det lokale kontoret for prosjektet.

— Vi leser rapporter fra prosjektet og rapporterer selv på pengebruken. I tillegg reiser vi jevnlig ned til prosjektene og følger opp lokalt. Det handler om å forebygge for eksempel korrupsjon, som definitivt kan være en utfordring enkelte steder, til å sørge for at prosjektet som sådan fungerer bra og leverer resultater.Men tilfeller som omtales i Buzzfeed-artikkelen har vi ikke vært borti, sier Solhjell.

Tror ikke på bevæpning

Solhjell er ikke ukjent med at det eksisterer en praksis internasjonalt om å finansiere konserveringsprosjekter der vakter bevæpnes .

— Det er ganske vanlig, har jeg inntrykk av, og det har jeg hørt om flere ganger, at vakter der det er utbredt ulovlig handel med truede dyr, at disse vaktene er bevæpnet, sier han.

WWF er en ganske desentralisert organisasjon sammenliknet med andre organisasjoner, og de lokale avdelingene har stor grad av selvstendighet i drift av prosjekter. Det norske kontoret sier de lenge har hatt stående politikk om å ikke finansiere bevæpnede parkvoktere i arbeidet mot den ulovlige handelen.

— Vi i WWF i Norge tror ikke at det er den rette veien å gå. Vi tror heller på å undergrave markedene for de ulovlige dyreproduktene, sier Solhjell.

Krypskyting er milliardindustri

Ulovlig jakt og handel med truede dyr er milliardindustri. Pulver fra neshorn kan gå til høyere grampris enn heroin, på enkelte markeder i Asia. Profesjonelle krypskyttere får veldig god betaling for å ta livet av truede dyr, og varene fraktes til markedene gjennom korrupte tjenestemenn.

— Derfor prøver vi blant annet å nå gjennom med folkeopplysning om at for eksempel neshornpulver ikke har medisinsk effekt, samt at vi jobber med å gi lokalbefolkningen i områder med krypskyting alternative inntektsmuligheter, slik at de tjener mer penger på å beskytte dyrene i stedet for å ta imot penger for å snu seg vekk.

— Men uavhengig av om det er lov for vakter å være bevæpnet eller ikke, så er tortur og drap ikke lov.