Ezra (31) tok dekning i synagogen da høyreekstremisten løsnet skudd mot døra

Ezra Waxman (31) befant seg inne i synagogen i Halle.

Før den høyreekstreme terroristen drepte to tilfeldige personer på gata og i et gatekjøkken i tyske Halle onsdag ettermiddag, hadde han gjort forsøk på å komme seg inn i den lokale synagogen.

Der inne var 51 personer samlet for å ferie Jom Kippur, en av de aller helligste jødiske høytidene.

I den 36 minutter lange videoen som terroristen selv strømmet direkte på internett under draps- og angrepsraidet, uttalte han at jødene er roten til alle problemer. Han erklærte at han ikke «tror» på Holocaust – og overfor politiet har han siden erkjent antisemittiske og høyreekstreme motiver, noe som også underbygges av et forsvarsskrift han publiserte på nett i forkant.

Inne i synagogen befant amerikanske Ezra Waxman (31) seg. Waxman er selv barnebarn av Holocaust-overlevende og flyttet til Tyskland så sent som i august i år.

– Foreldrene mine har vært bekymret etter at jeg flyttet til Europa, men selv har jeg ikke vært det. Det som skjedde har imidlertid gjort meg mer nervøs. Jeg forstår det ikke: Det finnes ikke en stor jødisk befolkning i Halle, det er nesten ingen jøder her. Og likevel finnes det en så stor aggresjon, et så stort sinne. En antisemittisme, selv der det ikke er jøder, sier Waxman til Filter Nyheter.

Avbrutt av høyt smell fra gata

Sammen med rundt ti andre medlemmer fra en Berlin-basert menighet, hadde Waxman reist i en drøy time sørvestover til Halle for å feire Jom Kippur gjennom bønn, sang og dans. Målet var å spre en «positiv og ung energi» i den lokale menigheten der de fleste medlemmene er voksne og eldre.

Han forteller at morgensamlingen i synagogen ble avbrutt av et høyt smell fra gata. Selv trodde Waxman at det var lyden av et bord eller lignende som gikk over ende, men andre medlemmer av menigheten observerte røyk på et overvåkningskamera som filmet inngangspartiet.

Terroristens egen video viser at han ikke klarte å åpne verken døra eller porten som leder inn til synagogen. Han løsnet flere skudd mot døra, plantet det som lignet hjemmelagede eksplosiver og kastet også eksplosiver over muren, men uten å lykkes.

Gjorde klar nødutgang gjennom vindu

Situasjonene inne i synagogen var til en viss grad preget av språkforvirring: Flere av de eldste snakket russisk, noen tysk og andre engelsk. Til slutt kom forsamlingen til en felles forståelse av at de måtte forlate rommet de befant seg i.

Flere forskanset seg i andre etasje av synagogen, der Waxman og en venn samlet tepper og madrasser. De sørget i tillegg for at et vindu kunne fungere som utgang dersom det ble nødvendig å flykte.

– De fleste var temmelig rolige, jeg tror ikke alle forsto hva som skjedde. Hadde jeg virkelig forstått det, hadde jeg vært mer redd selv også, sier Waxman, som forteller at menigheten gjorde forsøk på å fortsette med sang og dans.

Etter 15-20 minutter kom politiet, som anbefalte samtlige om å forbli innendørs. Waxman sier at han selv  ikke hadde telefonen sin tilgjengelig (flere i menigheten har fortalt om det samme), noe som gjorde det vanskelig å forstå hva som foregikk på utsiden.

– Det begynte å gå mange rykter, blant annet om at det hadde blitt benyttet kinaputter og en luftpistol, samt at en mann lå bevisstløs på gata, men at han antakelig ikke var død. Det var en veldig forvirrende opplevelse, og vi forsøkte å kanalisere denne energien inn i sangen og bønnen, forteller Waxman.

Bevæpnet politi inn i synagogen

I 15.30-tiden begynte ryktene å gå om at syv personer var drept, og at det hele var del av et koordinert terrorangrep i både Halle og andre byer i nærheten. Dette har senere vist seg å være uriktig. Flere i menigheten mente også at det var fare for at synagogen ville bli bombet, noe som gjorde flere nervøse.

I realiteten hadde den høyreekstreme terroristen på dette tidspunktet allerede blitt arrestert av tysk politi.

I frustrasjon over å ha feilet i forsøket på å trenge inn i synagogen, skjøt og drepte terroristen en tilfeldig forbipasserende kvinne (40) i samme gate. Etterpå forsøkte han å komme seg inn i synagogen via en bakgård, men uten å klare det. Han løsnet flere skudd mot synagoge-døra og kastet eksplosiver over muren, før han kjørte videre i leiebilen. Ved et tyrkisk gatekjøkken gikk han inn og drepte en 20 år gammel mann. Siden ble han selv skutt i halsen under en skuddveksling med politiet. Etter å ha stjålet en taxi, ble han til slutt stoppet og arrestert av politiet mens han kjørte sørover på en av hovedveiene, heter det i politiets pressemelding om siktelsen.

I 16-tiden kom en bevæpnet politimann i hjelm og fullt verneutstyr inn i synagogen, hvor han instruerte de tilstedeværende om å forlate bygget – fire menn og fire kvinner om gangen, forteller Waxman.

Fortsatte å synge på bussene

– På dette tidspunktet var det fortsatt uklart for meg hva som hadde skjedd. Jeg fikk følelsen av at vi hadde vært i stor fare, men at vi nå var trygge. Vi ble eskortert ut av synagogen via den jødiske kirkegården, der det sto politi i opprørsuniform med våpen bak gravsteinene. Det var en temmelig intens opplevelse, sier Waxman.

Han forteller at politiet kroppsvisiterte og sjekket identiteten til samtlige før de ble geleidet inn i busser som hadde blitt rekvirert. Fordi høytiden Jom Kippur kommer med strenge religiøse regler og tradisjoner, var imidlertid flere skeptiske til å gå om bord i bussene, ifølge Waxman.

– Det handler blant annet om at vi ikke skal spise og drikke eller kjøre bil og reise. Jeg var bekymret for dette, men aksepterte på et tidspunkt at vi måtte bryte reglene for å redde oss selv, sier han.

Bussene tok menigheten til et sykehus. Underveis fortsatte sangen og dansen, et forsøk på å understreke samholdet i gruppen og bearbeide det som foregikk. Etter hvert kom mer informasjon om hva som hadde skjedd på utsiden, der to personer var blitt drept.

– På den ene siden ble jeg fylt med ekstrem takknemlighet over å være i live. På den andre siden er dette en dyp tragedie. Jeg føler sorg for dem som mistet livet og deres familier, sier Waxman.

«Kunne ha blitt en stor massakre»

Først etter å ha forlatt sykehuset onsdag kveld, fikk han tilgang til telefonen sin. Da ringte han foreldrene sine i USA. Siden så han terroristens egen video, som i detalj viser hvordan han forsøker å skyte seg inn i synagogen.

– Da forsto jeg litt mer om hvordan dette kunne ha blitt en enda større massakre. At han ikke klarte å komme seg gjennom den dumme tredøra – jeg tenker fortsatt på hvor lett jeg selv hadde åpnet den, jeg kjenner følelsen i hånda – er et sant mirakel, sier Waxman.

Terrorangrepet i Halle er blitt utgangspunkt for nok en debatt om økende antisemittisme i det tyske samfunnet. De fleste synagoger får politibeskyttelse under de største høytidene, men dette er ikke tilfellet for flere synagoger på mindre steder – som Halle.

Statistikk fra det tyske innenriksdepartementet viser også at hatkriminalitet med antisemittiske motiver har økt kraftig de siste årene.

I 2018 registrerte politiet 1799 lovbrudd med antisemittisk motiv, noe som var en økning på 19,6 prosent fra året i forveien. Lovbruddene inkluderer alt fra hatprat og graffiti med antisemittisk budskap til vold og offentlig bruk av hakekorset, som er forbudt Tyskland.

Høyreekstreme bak det meste av antisemittisk hatkriminalitet

Antall tilfeller av antisemittiske voldsepisoder nær doblet seg – fra 37 registrerte hendelser i 2017 til 69 i 2018. Både for voldsepisoder og samtlige lovbrudd med antisemittisk motiv, er dette de høyeste tallene siden 2001.

Tysk politi mener at 89 prosent av alle disse lovbruddene ble utført av gjerningspersoner motivert av høyreekstremistisk tankegods.

Jødiske organisasjoner har imidlertid vært kritiske til tallet – og blant annet anført at politiets kategorisering i for liten grad har fanget opp hatkriminalitet mot jøder begått av ekstreme muslimer.

Tall fra Forsknings- og informasjonssenteret for antisemittisme (RIAS), en organisasjon som drives i samarbeid med jødiske miljøer og ikke begrenser seg til hendelser som er meldt til politiet, viser imidlertid også at antisemittisme med høyreekstreme motiver er overrepresentert i statistikken for Berlin.

Der økte antallet antisemittiske angrep – forstått som fysiske angrep der resultatet ikke er alvorlig eller livstruende skade – fra 18 i 2017 til 46 i 2018. Det tilsvarer 155 prosent. RIAS registrerte også 46 antisemittiske trusler i Berlin i 2018, opp 77 prosent fra fjoråret.

15 prosent av disse truslene blir tilskrevet islamister, mens 37 prosent kom fra gjerningspersoner med høyreekstrem bakgrunn. Av det totale antallet hendelser, klarte RIAS å sortere cirka halvparten etter gjerningspersonens motivasjon. 18 prosent ble kategorisert som utslag av høyreekstremisme, som dermed utgjorde den klart største gruppen.