Lørdag 3. oktober ble 48-åringen  Dan Eivind Lid funnet drept i sin egen leilighet i Kristiansand.

Lid var aktiv i den muslimfiendtlige organisasjonen SIAN, men var også tidligere straffedømt og hadde mye kontakt med personer i rus- og kriminalitets-belastede miljøer.

Det skal aldri ha vært noe i politiets etterforskning som tilsa at det lå et politisk motiv bak drapet.