Hydro gikk mandag langt i å frikjenne seg selv da selskapet la fram to rapporter for presse og investorer. Den ene rapporten er forfattet av Hydro, den andre av det eksterne konsulentselskapet SGW Services, som Hydro selv har leid inn i Brasil. Konklusjonene:

  • Det har ikke vært overløp fra Alunorte-anleggets deponier for giftig rødslam
  • Det finnes «ingen indikasjoner eller bevis» på at Alunorte har forurenset lokalsamfunn
  • Og det finnes heller ikke indikasjoner eller bevis på «vesentlig eller varig innvirkning på miljøet i elvene i nærheten» av rafinneriet

Hydro har imidlertid innrømmet flere ulovlige utslipp av forurenset regnvann. Utslippene ble gjort for å avlaste vannrenseanlegget på fabrikkområdet etter de store nedbørsmengdene natt til 17. februar i år, men også flere ganger mellom 20. og 25. februar.

Bellona: - Et stort paradoks

Under pressekonferansen ble det gjentatte ganger understreket hvor kraftig dette regnværet faktisk var: