Tirsdag gikk utbruddet av korona-virus i Norge inn i «en ny fase», ifølge helsemyndighetene: Totalt er 277 personer bekreftet smittet, 81 av dem her hjemme. Men mest sentralt: Fem av smittetilfellene kan ikke spores tilbake til utlandet.

  • VG har den beste oversikten over korona-smittede i Norge, fordi de henter tall direkte fra kommunene og oppdaterer løpende. Du finner den her.

De oppdaterte tallene ble lagt frem samtidig som stadig flere de siste dagene har tatt til orde for at myndighetene umiddelbart må iverksette radikale og samkjørte tiltak mot smittespredning over hele landet.

Tirsdag formiddag var helseminister Bent Høie (H) avventende da han redegjorde for myndighetenes arbeid i Stortinget: «I senere faser [vår utheving] er målet å bremse spredningen slik at epidemikurven flater ut, at epidemien spres over en lengre periode og færre smittes totalt», uttalte helseministeren.

Noen timer senere understreket statsminister Erna Solberg (H) at det «er viktig å unngå for bratte topper i smittekurven, så ikke for mange blir syke samtidig».