Hans Flaatten, overlege og professor Haukeland Universitetssykehus, er bekymret for at mangel på medikamenter kan bli et problem ved en koronaepidemi i Norge.

Han anslår at et utbrudd kan femdoble behovet for beroligende og smertestillende midler, blodtrykksregulerende medikamenter, samt legemidler som hemmer eller dreper mikroorganismer som bakterier, virus, sopp og parasitter (for eksempel antibiotika).

«Jeg føler meg ikke sikker på at vi har kontroll på medikamentforsyningen. Det kan bli en begrensning. Lagrene våre er i alle fall relativt lave på dette. Der er vi vel i samme båt som resten av Sykehus-Norge», uttalte Flaatten under mandagens web-møte med intensiv-spesialister, arrangert av Helsedirektoratet.