• OPPDATERT: Artikkelen er oppdatert med Folkehelseinsituttet beregninger 9. mars, blant annet om hvordan sykehusene vil belastes, som er utviklet spesifikt for koronaviruset.

Utviklingen så langt er tydelig: Spredningen av det nye koronaviruset i Norge følger et epidemisk mønster, ifølge Helsedirektoratet.

Myndighetene har bedt helse- og omsorgstjenesten om å planlegge for en situasjon hvor 25 prosent av befolkningen blir smittet. Det er i tråd med verste-falls-beregningene i helsemyndighetenes pandemiplan. Så langt som mulig vil helsevesenet ta seg av syke og smittede i deres eget hjem. Personer som blir alvorlig og kritisk syke trenger behandling på sykehus.

Hvis utbruddet blir så stort, er helsemyndighetene klare på at vi vil stå overfor «betydelige utfordringer».