Da KrF-leder Knut Arild Hareide tapte partiets avgjørende skjebnevalg på det ekstraordinære landsmøtet i begynnelsen av november, var det allerede tydelig at nestleder Kjell Ingolf Ropstad (33) sto parat til å ta over makta i partiet.

I løpet av den intense kampen om veien videre hadde da også Ropstad gått i hemmelige møter med Erna Solberg og flere sentrale Høyre-politikere, som ga nestlederen forhåpninger om at innstramninger i abortlovgivningen var mulig dersom KrF forpliktet seg til borgerlig side.

Allerede under budsjettforhandlingene havnet imidlertid KrF og Ropstad i klinsj med Fremskrittspartiet, som tente på alle plugger da den utvidede tax free-ordningen ble skrotet med Arbeiderpartiets hjelp. Nå må partiene bli enige om en rekke konfliktsaker før en flertallsregjering kan bli en realitet.

«Han har det korte håret sitt fullt av hårvoks. Han har lys, pen skjorte, jeans og joggiser og i halsen glimrer det svakt i et lite gullkors, som han fra tid til annen napper litt forsiktig i. Spesielt når han må tenke - da griper han til korset», het det i Agderpostens portrettintervju med Ropstad i august 2009, bare en måned før han ble valg inn på Stortinget som 24-åring.