Norwegian kaller seg «det grønneste flyselskapet» – Har firedoblet utslippene siden 2009

Montasje

«Etter at Norwegian investerte i nye fly, har de blitt kåret til det grønneste selskapet som flyr mellom Europa og USA».

Slik markedsfører Norwegian seg selv i en reklameartikkel hos VG nå nylig.

Filter Nyheter har analysert reklamen ut fra bærekraft-byrået Futerras ti teknikker for grønnvask (se alle underfaktaboksen).

Norwegian skårer på følgende:

Norwegians talsperson Astrid Mannion-Gibson sier følgende om konklusjonen:

— Først og fremst så stiller jeg meg undrende til at du i det hele tatt skal skrive en negativ sak om Norwegian i miljøsammenheng.

— Norwegian jobber aktivt med å redusere utslippene i luftfarten og her er vi en av de beste i klassen. Det er klart at vi ønsker å kommunisere dette til våre kunder på en god, enkel og informativ måte.

Grønnvasking 

Et begrep som brukes om teknikker bedrifter, selskaper og politikere bruker for fremstå miljø- og klimavennlig, men som tåkelegger selskapets faktiske, totale klima- og miljøprofil. Ikke all grønnvask er overlagt og utspekulert.

Det er lønnsomt å være grønn. Ifølge Virke er det høyere vekst i salg av miljømerkede produkter enn andre. Folk vil gjerne ta klimavennlige valg.

Ved å gi inntrykk av at du som forbruker bidrar til å løse miljøproblemer eller klimakrisen ved å kjøpe deres vare eller tjeneste, kan selskaper skaffe seg flere kunder.

––––––––––––––––––

Bruker ikke «grønn»

«Kåringen» er utført av The International Council on Clean Transportation (ICCT), og er ikke en rangering av «grønne flyselskap», men mest drivstoffeffektive selskap på flyvninger over Atlanterhavet. ICCT bruker ikke en eneste gang begrepet «grønn» om flyselskapene i rapporten.

Likevel: Norwegian ligger på topp i drivstoff-effektivitet på listen over de 20 største flyselskapene med ruter over Atlanteren. Det er 33 prosent bedre enn gjennomsnittet i bransjen.

Kommersiell luftfart beregnes å stå for rundt to prosent av globale klimagassutslipp, og rundt 12 prosent av utslipp fra transportsektoren, ifølge ICCT.

Ny flåte

Årsaken er ifølge flygesjef i Norwegian, Tomas Hesthammer, at selskapets flyflåte er blant de yngste i verden, at de flyr med fullere fly enn konkurrentene, og at de flyr mye direkteruter i stedet for mellomlandinger med ekstra utslipp ved take-off og landing.

Flygesjef Tomas Hesthammer

Produsentene utvikler stadig mer effektive motorer. For hver generasjon fly regner bransjen med at drivstoffbruket per fly går ned med rundt 20 prosent. Kjøp av drivstoff er «en substansiell del» av Norwegians driftskostnader, ifølge selskapets årsrapport. Å få ned drivstofforbruket er ikke bare bra for klimaet, det er bra for bunnlinja.

Det er ikke feil å spare penger på å være miljøvennlig. Forskere med klimapåvirkning fra luftfart som spesialfelt sier også at bransjen er nødt til å bruke mer drivstoffeffektive fly for å få ned utslippene.

«Sunket med 30 prosent»

Slik presenteres flyselskapets utvikling i bidrag til klimaet i reklamevideoen:

Reklamen oppgir ikke hvilken enhet grafen viser, men ved nærmere undersøkelser finner Filter Nyheter ut at det er antall gram CO2.

 

Ut fra grafen kan det med første øyekast se ut til at Norwegians klimagassutslipp har gått ned de siste ni årene. I reklamen vises det også til statistikken med følgende setning:

«Se videoen nedenfor for å se hvordan drivstoff-forbruket har sunket de siste ti årene».

Det er et essensielt tall selskapet ikke nevner i reklamen: Selskapets totale utslipp.

Økt forbruk

Norwegian bruker bare begrepet «personkilometer» når selskapet skryter av sin miljøprofil. Det er det «RPK» står for: Antall utslipp per kilometer per passasjer. Dette tallet er dårlig egnet til å si noe om selskapets faktiske påvirkning på klimaet.

Filter Nyheter kontaktet Norwegian og ba om å få utlevert selskapets statistikk for totale utslipp. Flyselskapets talsperson svarte med å vise til ICCTs undersøkelse, samt til selskapets miljømål i årsrapporten.

Totale utslippstall er ikke nevnt med ett ord i selskapets årsrapport. Det er en spesiell opplysning å droppe for et selskap som markedsfører seg som flybransjens miljømessige ledestjerne.

Men utviklingen i drivstofforbruk stod oppgitt i en tabell.

Tallene viser at selskapets drivstofforbruk har økt med 324 prosent siden 2009:

Flyselskapet har ekspandert kraftig i perioden. Flere fly i lufta krever mer drivstoff. Mer drivstoff betyr større utslipp.

Utslipp mer enn firedoblet

Filter Nyheter kontaktet klimaforskningsinstituttet Cicero for å få korrekt faktor for hvordan man regner utslipp fra jetfuel. For å få klimautslipp tilsvarende tonn CO2, ganger en 1 tonn jetfuel med en faktor på 3,15.

Ut fra dette fant Filter Nyheter at Norwegians klimagassutslipp har mer enn firedoblet seg siden 2009, i takt med økt drivstofforbruk. Til sammenlikning har utslippene fra internasjonal luftfart «kun» doblet seg siden 1990.

Totalt har Norwegian sluppet ut klimagasser tilsvarende godt over 22 millioner tonn CO2 i perioden. Det er akkurat like mye som klimaminister Ola Elvestuen (V) sier Norge må kutte fra 2021 til 2030 for å nå våre klimamål.

Ett selskap slapp de foregående åtte årene ut like mye som hele nasjonen må kutte de neste åtte.

Klimaforskerne mener attpåtil at man må legge på 80 prosent for å gjengi flyenes reelle påvirkning på klimaet. Det skyldes indirekte oppvarming fra kondensstriper og andre gasser som NOx.

Da er Norwegians bidrag til global oppvarming siden 2009 nærmere 40 millioner tonn CO2.

Filter Nyheter har stilt følgende spørsmål til Norwegian:

  • Hvorfor opplyser ikke Norwegian om totale utslipp for å nyansere inntrykket fra grafen om utslipp per personkilometer?
  • Hvorfor bruker Norwegian en så vanskelig størrelse for publikum som utslipp per personkilometer, uten å forklare dette nærmere?
  • Mener selskapet at utviklingen totale utslipp er forenlig med å bruke betegnelsen «grønn»?

Selskapets talsperson Astrid Mannion-Gibson svarer ikke på de spørsmålene, men sier følgende:

— Vi, i likhet med resten av bransjen, kommuniserer med «per passasjerkilometer» og det er klart at vi som flyselskap er nødt til å forholde oss til bransjens standarder.

Hyppige flykjøp

Norwegians flygesjef Tomas Hesthammer sier i VG-reklamen at selskapet er opptatt av miljø, og at reduksjonen i utslipp per passasjer siden 2006 «er bevis på det».

Men så lenge flyene ikke bare skiftes ut, men plusses på, så reduseres ikke utslippene.

Norwegian kjøpte ifølge seg selv 35 nye fly i 2017, en økning i selskapets flyflåte på 24 prosent. Passasjertallet økte med 13 prosent.

Norwegians rutekart er atlanterhavsdominert.

Ifølge EU er det forventet at internasjonal luftfart vil vokse minst ytterligere 200 prosent innen 2050 hvis utviklingen fortsetter i dag, og prosentvis økning på verdensbasis er anslått til nær 5 prosent årlig mot 2036.

— Hvis selskapet er opptatt av miljø, hvorfor jobber selskapet da for å øke antall fly, passasjerer og avganger?

– For at Norwegian skal overleve i denne bransjen, må vi konkurrere globalt, derfor må vi også være store. Derfor må vi øke antall fly i flåten vår og fortsette å vokse. Dersom Norwegian ikke hadde flydd sine ruter, hadde et annet flyselskap, trolig med høyere utslipp, flydd disse rutene, og vi vet at det blir stadig viktigere for kunder å vite at de flyr med det «grønneste» alternativet. Folk kommer ikke til å slutte å reise, derfor er det viktig at vi gjør det vi kan for å gjøre luftfarten så utslippsbesparende som mulig, svarer Mannion-Gibson på e-post.

Må mer til for å kutte

Modernisering av flyflåten er bra. Problemet er bare at det alene ikke reduserer de totale utslippene fra luftfarten, som jo faktisk er det som betyr noe i klimasammenheng.

Så lenge veksten og dermed utslippene fortsetter å øke, eller stabiliserer seg på omtrent samme nivå som i dag, har vi ikke sjanse til å unngå global oppvarming under 1,5 grader de neste tolv årene.

Forskerne peker på

  • kvoter for maksutslipp fra luftfarten
  • gebyrer og skattlegging av utslipp samt
  • reguleringer for å begrense luftfarten

som andre tiltak som også må til for å hanskes med oppvarmingen.

Filter Nyheter har spurt Norwegian hvordan selskapet stiller seg til de sistnevnte tiltakene, men har ikke lykkes å få noen kommentar på dette, utover en gjentakelse av tiltaket om moderne, drivstoffeffektive fly.

Tommel opp fra Innovasjon Norge

Norwegian har fått Innovasjon Norge med på å sette bærekraft-stempel på flyselskapet i reklamen.

Hege Vibeke Barnes, avdelingsleder i Innovasjon Norge i New York, sier i videoen øverst i artikkelen at «det å ha et bærekraftig produkt, sånn som Norwegian, med den merkevaren og den anerkjennelsen Norwegian har, det er jo bare helt supert. Det er bra for Norge å ha det».

— Mener du med dette å si at Norwegian er bærekraftig i et miljø- og klimaperspektiv?

— Som flyselskap er de et av de mest bærekraftige vi har og det har de fått internasjonal anerkjennelse for. Men jeg uttaler meg ikke om at flyselskap generelt sett er bærekraftige. Kun at blant alle flyselskap så er Norwegian kommet litt lenger og er litt bedre enn andre i et bærekraftsperspektiv, og det er jo positivt, sier Barnes til Filter Nyheter.

Barnes runder av reklame-artikkelen med å oppsummere essensen i denne saken:

– Ved å velge disse føler vi at vi tar del i en utvikling som betyr noe og har verdi, sier hun.

Ingenting er som følelsen av å være miljøvennlig.

 

  • Filter Nyheter har i 2018 fått penger fra stiftelsen Fritt Ord til uavhengig journalistikk om hvordan bedrifter og det offentlige presenterer klimatiltak. Denne artikkelen er en del av prosjektet.