Onsdag presenterte Koronakommisjonen sin 456 sider lange rapport med den foreløpige dommen over norske myndigheters håndtering av viruspandemien som fortsatt herjer landet.

Selv om hovedkonklusjonen er at koronahåndteringen «samlet sett har vært god», retter kommisjonen på flere sentrale punkter hard kritikk mot Solberg-regjeringen og helsemyndighetene.

I pressekonferansen beskrev kommisjonens leder Stener Kvinnsland pandemien som «en krise uten sidestykke» i det norske samfunnet – og påpekte at granskningsarbeidet har vært «kolossalt». Kommisjonen har gjennomgått 23 000 dokumenter, hatt innspillsmøter med foreninger og organisasjoner og intervjuet en lang rekke personer med lederansvar på ulike nivåer.

Her er ni av de mest oppsiktsvekkende punktene fra rapporten (du kan lese hele her):