Filter Nyheters spørreundersøkelse blant 600 norske muslimer, utført av TNS Gallup (nå Kantar TNS),  gir et klart svar: Det overveldende flertallet mener at ingen terroraksjoner kan forsvares under noen omstendigheter. Fire prosent ser ut til å uttrykke aksept for at «selvmordsbombing, skyting og andre voldelige angrep rettet mot sivile er akseptabelt for å kjempe for religionen eller forsvare den mot fiender» noen ganger. (Vår spørsmålsstilling).

  • 89 prosent  sier seg enig i at selvmordsbombing og drap på sivile alltid er feil og aldri kan rettferdiggjøres, uansett sak og politisk formål.
  • 7 prosent svarte «vet ikke» eller ville ikke svare.
  • 4 prosent mener slike angrep noen ganger kan rettferdiggjøres, men som oftest ikke. (I undersøkelsen var dette 24 enkeltpersoner).
  • Bare én eneste av de spurte personene - null prosent altså - sa seg enig i at selvmordsbombing og drap på sivile «ofte kan rettferdiggjøres slik verdenssituasjonen er i dag».

Undersøkelsen, som ble gjennomført i november 2016, regnes av Kantar TNS som representativ for muslimer i Norge som snakker norsk. (Les mer om forutsetningene og metoden her). Resultatene er vektet for kjønn, alder og landbakgrunn, men på dette spørsmålet ga vektingen ingen betydelige utslag.

– Dette bildet er omtrent som forventet, og i tråd med mange andre undersøkelser som er gjennomført i europeiske land. Et overveldende flertall tar helt avstand fra terror, mens en liten andel av de spurte mener det i noen tilfeller kan rettferdiggjøres, sier Olav Elgvin, stipendiat ved Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Oslo og forsker ved Fafo.