RUSSISKE TROLL: Vi har nettopp vært på framleggelsen av PSTs åpne trusselvurdering og kommer med mer stoff derfra på filternyheter.no. Sikkerhetstjenesten peker nå mer konkret på hvordan utenlandske e-tjenester (Russland) i det skjulte prøver å påvirke politisk debatt og svekke legitimiteten til demokratiet: «Vi ser at etterretningstjenester spiller en rolle i planleggingen og utførelsen av påvirkningsoperasjoner ved å plante falske dokumenter, støtte nettrollaktivitet og bidra til falske nyhetsoppslag i andre land. Norge kan bli utsatt for denne typen virkemiddelbruk i 2017. Ved en tilspisset sikkerhetspolitisk situasjon forventer vi at Norge vil bli utsatt for et spekter av virkemidler, inkludert etterretningstjenesters involvering i påvirkningskampanjer og spredning av desinformasjon», skriver PST, som også peker på Kina og Russland etter cyberangrep i Norge. Les hele trusselvurderingen her.

 

ERKEKONSERVATIV MED INTEGRITET: (Har du ennå ikke testet Trump-boten vår sier du?) Neil M. Gorsuch, Trumps valg som kandidat til høyesterett, vil - om nominasjonen passerer senatet - bli den mest mest konservative av dommerne etter Clarence Thomas (nominert av George Bush senior). Det var ikke uventet at Trump gikk for en såkalt originalist, som påberoper bokstavelig tolkning av grunnloven ut fra hva som skal ha vært intensjonen i 1789. Gorsuch er bare 49 år gammel og kan prege høyesterett med konservativ stemmegivning i flere tiår framover - blant annet når det kommer til abortrestriksjoner, homofiles rettigheter og kvotering av minoriteter. Men han nyter svært stor respekt som jurist, og Obamas riksadvokat Neal K. Katyal anbefaler liberale å støtte nominasjonen.  En innsettelse av  Gorsuch vil forøvrig trolig gjøre det «trygt» for 80 år gamle Anthony M. Kennedy å pensjonere seg under Trump, som i så fall vil få enda en mulighet til en utnevnelse som mange framtidige presidenter vil være «stuck» med. Det er ennå uklart om Demokratene i senatet vil trenere det republikanske flertallets godkjenning gjennom såkalt filibustering - noe som i så fall kan provosere republikanerne til å endre hele stemmereglene for å bryte motstanden.