Nyhetsbrev: Stortingspolitikere «persona non grata» og massiv demo i Romania

Trump-tilhengere truer i dag med å slutte å drikke Budweiser – ikke fordi de omsider har oppdaget at det erkeamerikanske ølet ikke smaker noe, men fordi årets Super Bowl-reklame viser bryggeri-grunnleggerens historie som innvandrer. (Du har vel meldt deg på vår Trump-bot, slik at du får oppdateringene på Messenger?)
Mer edruelig:

FARESIGNALER: Eldrebølgen og lavere avkastning på Oljefondet er velferdsstatens største utfordring i Norge. Men for mange personer med lav kompetanse og liten mulighet til å forsørge seg selv vil forsterke presset på offentlige finanser, øke forskjellene og svekke oppslutningen om velferdsordninger, fastslår Brochmann 2-utvalget. Deres utredning om langsiktige konsekvenser av høy innvandring (med særlig fokus på flyktninger, som strømmet til landet i rekordmengder da rapporten ble bestilt, men nå har tørket inn til 1997-nivå) ble levert Regjeringen i går. Innvandringen må tilpasses samfunnets absorberingsevne og det må stimuleres mer til arbeid framfor trygd, men det må også stilles strengere krav til de som ankommer – blant annet bør man vurdere nasjonale retningslinjer, både for religiøse hodeplagg og for når man kan be om fritak fra undervisning eller arbeidsoppgaver, anbefaler utvalgetHer er rapporten i sin helhet.

I LIMBO: Samtidig sitter det folk internert på Trandum i årevis, selv om internatet bare er beregnet for opphold på noen få døgn. 35 år gamle George Benadi, som skal sendes ut fordi både han har en heleridom og avslag på asylsøknaden, er den som har sittet sammenhengende på Politiets utlendingsinternat lengst – 610 dager totalt, skriver Aftenposten i dag. Årsaken er strid om hans opprinnelsesland. Fire andre personer har sittet mer enn 500 dager på Trandum. Avklaring av asylsøkeres identitet og opprinnelse er en stor utfordring for norsk politi, som nå har 90 personer i fulltidsbeskjeftigelse med oppgaven.

TIT-FOR-TAT: Fordi Norge følger EU og USAs sanksjoner mot Russland får ikke stortingspolitikerne Trine Skei Grande (V) og Bård Vegar Solhjell (SV) visum til landet. Derfor er utenrikskomiteens reise til Moskva i dag utsatt. Utenriksminister Børge Brende (H) har protestert på «svartelistingen» siden november, uten resultat. Nupi-forsker Julie Wilhelmsen sier til Dagbladet at visumnekten kan være oppildnet av Trumps prorussiske linje og usikkerhet om hvorvidt USA vil fortsette med sanksjonene, som trådte i kraft etter annekteringen av Krim i 2014. «Kanskje prøver Russland å svekke den norske støtten til sanksjonsregimet ved å demonstrere de negative konsekvensene av videreføringen», sier Wilhelmsen, som selv er «persona non grata» i landet.

LEGALISERER KORRUPSJON: Den sosialdemokratiske, rumenske regjeringa har hevet terskelen for hva de regner som alvorlig korrupsjon, med den konsekvens at dusinvis av fengslede byråkrater som «bare» har mottatt smøring verdt inntil 44 000 euro (390 000 kroner), inkludert partilederen, kan settes fri. Det har ført til krass kritikk fra EU-kommisjonen og voldsomme demonstrasjoner: I går skal over 100 000 mennesker ha vært samlet i sentrum av Bucuresti, med krav om statsministeres avgang og utveksling av fyrverkeriraketter og tåregassgranater mellom politi og de mest aggressive demonstrantene.

God lunsj!

Med vennlig hilsen,
Pål Nordseth, redaktør i Filter Media

(Dette er webversjonen av vårt nyhetsbrev, som du kan få som e-post ved å melde deg på her)