Da Laila Bertheussen (55) i Oslo tingrett fredag 15. januar ble dømt til ett år og åtte måneder i fengsel, tok hun umiddelbart til motmæle: «Det er sjokkerende, dette. Jeg anker på stedet, uten tvil», uttalte hun etter at store deler av den 124 sider lange dommen hadde blitt lest opp.

55-åringen har hele tiden nektet straffskyld. Etter domsavsigelsen påpekte forsvarer John Christian Elden «at det ikke er noe fellende og avgjørende bevis i saken» – og uttalte videre at dommen «baserer seg på en såkalt samlet bevisvurdering og ser bort fra alibier og at det er tidspunkter Bertheussen ikke kan ha utført handlingene på».

Tingretten mener likevel at Bertheussen står bak samtlige av handlingene og har gjort seg skyldig i «angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet», trusler og brudd på brann- og eksplosjonsloven.

Retten frikjente Bertheussen for tiltaleposten som handlet om å skape «mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det». Begrunnelsen er at de straffbare handlingene faktisk er begått, mener retten, selv om de skulle gi inntrykk av å være utført av personer med tilknytning til eller inspirasjon fra teaterstykket «Ways of Seeing».