«This is not going to end well», sa Donald Trump om gjennomføringen av presidentvalget da nattas skandaløse debatt med Joe Biden gikk mot slutten. Hva som lå i den illevarslende oppsummeringen, fikk nær hundre millioner seere i USA aldri svar på.

Da hadde Trump allerede forsøkt flere ganger i løpet av kvelden å rive ned tilliten til hele valgsystemet gjennom å fremme konspirasjonsteorier om dumping av stemmesedler og å bruke ord som «svindel» og «rigget valg» om forhåndsstemmingen som flere titalls millioner velgere skal benytte seg av de neste ukene.

Presidenten fortalte så mange usannheter om valgordningen i USA i de siste minuttene av duellen at en av de mest anerkjente faktasjekkerne i USA, Daniel Dale i CNN, oppsummerte det slik:

https://twitter.com/ddale8/status/1311133270441168901?s=20