Litt koronafrie nyheter først:

 

  • Fiskeridepartementet får sterk kritikk fra Riksrevisjonen for at fiskekvotene er samlet på færre hender siden Bondevik-regjeringen på tidlig 2000-tall. Næringen er blitt mer lønnsom for fiskerne, men kvotehandelen har gått utover fiskemottakene og dermed lokalsamfunnene i mindre bygder, særlig i Troms og Vest-Finnmark. Kystfiskarlaget og Fiskekjøpernes forening, som representerer foredlingsindustrien, krever at regjeringens kvotemelding trekkes tilbake, fordi de mener den forsterker utviklingen.

Norske korona-nyheter: