– En historisk satsning, slo NHO-leder Ole Erik Almlid fast da regjeringen presenterte den såkalte kontantstøtten for bedrifter i begynnelsen av april.

– Her stilles fellesskapets midler til disposisjon. Det er en tillitserklæring som bedriftene selvsagt må vise seg verdig, påpekte NHO-lederen.

I dag har regjeringen og finansminister Jan Tore Sanner (H) allerede utbetalt over en halv milliard kroner til bedrifter som er blitt rammet av omsetningssvikt under koronakrisen. Pengene skal gå til å dekke deler av bedriftenes faste utgifter i mars, for eksempel husleie, strøm og offentlige avgifter.

Men flere har påpekt svakheter ved ordningen, for eksempel at støtten betinges av lav omsetning. Dette gir bedrifter en grunn til å senke aktiviteten. Samfunnsøkonomer ved BI har også påpekt at byrdefordelingen blir skjev: