NRK Brennpunkts dokumentar om et kriminelt tiggermiljø i Bergen har fått stor oppmerksomhet det siste døgnet. Dokumentaren viser i hovedsak hvordan dette miljøet er organisert av bakmenn som tjener penger på dopsalg og prostitusjon.

For to år siden publiserte imidlertid forskningsstiftelsen Fafo rapporten «Når fattigdom møter rikdom», som konkluderer helt annerledes.

Etter intervjuer med 1269 tiggere og gatearbeidere fra Romania i de tre storbyene Oslo, Stockholm og København, konkluderer forskerne med at