Oslo politidistrikt har nettopp publisert sin rapport om anmeldt hatkriminalitet i 2016.  (Hele rapporten her).

Siden veldig få nordmenn varsler politiet om enkeltepisoder med rasisme, islam- eller homohat, og alle er enige om at mørketallene er mye større, gir ikke selve statistikken så mye informasjon om omfanget av hatkriminalitet. Kortversjon: 165 anmeldelser i Oslo i fjor (registrert som 175 forhold) med 136 konkrete fornærmede. Minst 93 anmeldelser ble henlagt. 105 ulike personer ble mistenkt/siktet/domfelt.  Drøye 90 av hendelsene er vold, mens rundt 80 er ytringer/trusler.

– Det er så få forhold at variasjonene fra år til år forteller oss veldig lite. I disse allerede små tallene finner vi alt fra en grov voldssak der offeret mistet synet og er lemlestet for resten av livet, til et brev i en postkasse som nesten ikke er straffbart og med ukjent gjerningsperson, sier hun som har skrevet rapporten,  seniorrådgiver Ingjerd Hansen  ved Strategisk stab i Oslo politidistrikt.

Mye av økningen fra 2015 (175 vs. 143 forhold) skyldes opplæring internt i politiet som gjør at flere saker blir anmeldt som hatkriminalitet av patruljer eller definert som dette i politiets systemer, i tillegg til at folk vet mer om muligheten til å anmelde enn før.