Trump «digger kull» – selskapene går konkurs likevel