NAV-SKANDALEN KAN VÆRE ENDA STØRRE: Antallet mennesker som har blitt uskyldig dømt på grunn av NAVs feilpraktisering av lovverket rundt mottak av trygd i andre EU/EØS-land, er så stort at saken kan vise seg å være den mest omfattende rettsskandalen i norsk historie, ifølge jussprofessor Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen. Arbeidsminister Anniken Hauglie kalte i går inn til pressekonferanse for å offentliggjøre at 48 nordmenn er feildømt siden 2012 (36 av de 48 har sittet fengslet). Men det kan vise seg at NAV har feilpraktisert lovverket helt siden EØS-avtalen ble innført på 90-tallet, skriver Rett24 i dag.

På tross av at NAV mottok gjentatte varsler fra Trygderetten siden oktober 2017, fortsatte NAV sin praksis som om EØS-regelverket ikke eksisterte. I en av de første avgjørelsene skriver Trygderetten: «Han ble yrkesskadet i Norge i 2011 og på dette tidspunkt gjaldt fortsatt den gamle trygdeforordningen – forordning 1408/71, men det har ikke noen betydning fordi ny forordning har tilsvarende bestemmelser.» Trygderetten la til grunn at rettstilstanden på dette punktet ikke ble endret ved den nye forordningen. NAV endret ikke praksis før februar 2019, få måneder etter at Trygderetten varslet at den ville be EFTA-domstolen om en rådgivende uttalelse om regelverket.

«Alle varsellampene burde gått da de første varslene kom», sier jusprofessor Asbjørn Strandbakken ved Universitetet i Bergen til VG. Likevel informerte ikke NAV Riksadvokaten om varslene før 16. oktober 2019. Leder for Den norske Dommerforening, Wiggo Sotrhaug Larssen, påpeker at også dommerne har et selvstendig ansvar for lovfortolkningen: «Hvis domstolen på tross av dette har foretatt uriktige domsavsigelser, er det meget beklagelig», sier han til VG, som også  har en oversikt over hvor i landet dommene har falt. Statsminister Erna Solberg kaller saken «grenseløst urettferdig og vond». – Dette burde ikke skje i Norge, og det er derfor vi skal gå grundig gjennom hvorfor det har skjedd, sier Solberg til TV 2.