Opprullingene av skatteparadis-kundene fortsetter med full styrke, men det blir også en viktig dag i den norske flyktning- og innvandrings-debatten:

 

Skjuler penger for verdens verste diktatorer
Dette er noen av de siste avsløringene fra Panama-lekkasjen:

Forøvrig har Islands president avbrutt USA-besøket sitt for å avgjøre skjebnen til statsminister Gunnlaugsson.

 

Ny utlendingslov presentert
Erna Solberg og Listhaug kunngjorde klokka 10.30 hvordan de vil justere de 40 asylinnstrammingsforslagene. Her er hele den nye listen. I forkant ble det kjent at regjeringen reduserer kravet fra fire til tre års arbeid eller utdanning i Norge før familiegjenforening kan finne sted.Regjeringen, med Venstre og Krf i ryggen, går også inn for at personer med såkalt åpenbart grunnløse asylsøknader skal kunne pågripes og fengsles i inntil 72 timer på Trandum mens søknaden hurtigbehandles.

 

Slakt av Forsvarets internkontroll
Forsvarsdepartementets revisorer setter i en intern rapport spørsmålstegn ved utbetalinger fra Forsvaret til en samlet verdi av 264 millioner kroner i regnskapsåret 2013. Ifølge ABC Nyheter mener departementet at det er stor fare for økonomiske misligheter. Blant annet dreier funnene seg om fakturaer som ikke kan knyttes til noen leverandør, utbetalinger til skatteparadis-selskaper med uklart eierskap, anskaffelser uten konkurranse og personer som er både anviser, innkjøper og rekvirent ved bestillinger. En rapport om saken fra Forsvarssjefens internrevisjon ble ferdig sist sommer, men holdes unna offentligheten.

 

Smurte med bistandspenger
Dagens Nyheter har avslørt nye detaljer rundt at den svenske regjeringen i det skjulte har brukt bistandspenger til å sanke stemmer for å sikre Sverige plass i FNs sikkerhetsråd. Blant annet skal 27 FN-ambassadører fra fattige øynasjoner og U-land blitt påspandert dyre flybilletter, hotell og restaurantbesøk i forbindelse med et «klimaseminar».

 

God lunsj!

 
 

Med vennlig hisen,

Harald S. Klungtveit
Redaktør i Filter Nyheter