HASTEMØTE OM PUTIN: Nato kaller inn til toppmøte på utenriksminister-nivå fredag for å diskutere det anspente forholdet til Russland. President Vladimir Putin har mobilisert store militære styrker ved Ukrainas østgrense og har levert den vestlige militæralliansen skriftlige krav han vil ha oppfylt for å ikke gå til krig, deriblant en garanti for at Ukraina aldri blir Nato-medlem, at all militær støtte til landet avsluttes og at alle styrker i Russlands øvrige naboland trekkes ut. VG


TEST-TRØBBEL VED SKOLESTART: Regjeringens anbefaling om å teste alle ansatte og elever før skolestart, viste seg ikke å være gjennomførbar i alle norske kommuner på grunn av mangel på tester fra sentralt hold. VG og NRK skriver at det blant annet har vært kapasitetsutfordringer i Tromsø, Lillehammer og i flere kommuner på Haugalandet. 
I romjulen sendte Helsedirektoratet ut en liste over hvem som skal prioriteres ved den ventede mangelen på selvtester noen steder. Tromsø prioriterer kun 1.-7. trinn, mens Lillehammer vil teste 1.-7. trinn og barnehageansatte. 
Skolelederforbundet forteller til VG at de har fått tilbakemeldinger som tyder på at kommunene er svært ulikt rustet og forberedt på testing av elever og personell før skolestart: – Noen har pakket ut og klargjort tester i nyttårshelgen. Andre steder er det omtrent ikke tester å oppdrive på noen skoler, sier kommunikasjonsansvarlig Modolf Moen. 


XR-BØTER OPP I HØYESTERETT: To klimaaktivister i gruppa Extinction Rebellion (XR) ble i tingretten dømt til å betale 13.000 kroner i bot etter at gruppa blokkerte Frederiks gate i Oslo den 21. september 2020. Da XR-aktivistene anket saken, nektet lagmannsretten å vurdere skyldspørsmålet og tok kun opp straffeutmålingen, der boten ble økt til 15.000 kroner. Nå viser det seg imidlertid at Høyesterett tar opp saken – og at Høyesterett også skal vurdere lovanvendelsen både i spørsmålet om skyld, straffutmåling og saksbehandling, skriver Rett24


EMD AVVISER IKKE KLIMASØKSMÅLET: I går ettermiddag ble det kjent at Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) i Strasbourg har sendt brev til regjeringen med en rekke spørsmål om norsk oljeboring. Det markerer første steg i en mulig behandling av klimasøksmålet fra miljøorganisasjonene Greenpeace og Natur og Ungdom i domstolen. Miljøorganisasjonene saksøkte Den norske stat for å åpne for ny oljeboring som vil øke klimagassutslippene, og mente det brøt med grunnleggende menneskerettigheter, men tapte saken i Høyesterett i desember 2020. I juni i fjor klaget de dommen inn for EMD. 
Advokatbladet skriver at EMD vanligvis avviser ni av ti klager, men at klimasøksmålet ser ut til å vekke interesse i domstolen. Den har kategorisert klagen som en «impact case», som betyr at en dom i saken anses å kunne få stor innvirkning på norsk eller europeisk rettssystem. Regjeringen har fått frist til 13. april med å svare på brevet fra domstolen.

Ha en fortsatt god tirsdag!

Hilsen Filter-redaksjonen

Foto: Dronepicr (CC BY 2.0)