Den konservative Fox News-kommentatoren Tucker Carlsons dokumentarserie om stormingen av Capitol i januar er et forsøk på å renvaske deltakerne og tidligere president Donald Trump. Den fremmer også konspirasjonsteorier om at Demokratene ønsker å ta USA i autoritær retning ved hjelp av «falsk flagg»-operasjoner og manipulasjon.

DOKUMENTARSERIEN «Patriot Purge» hadde premiere tidlig i november. Den er produsert av
Fox News-kommentatoren Tucker Carlson og Scooter Downey. Sistnevnte er en Los Angeles-basert regissør som tidligere har samarbeidet med flere representanter for alt-right-bevegelsen.

«Patriot Purge» hevder at Trump-tilhengerne som tok seg inn i Kongressbygningen 6. januar i år var fredelige mennesker. «Mom and dads» som hadde kommet til Washington for å høre president Donald Trump tale og protestere mot det de mente var valgfusk under presidentvalget i november.

Imidlertid hadde Demokratene, mainstream-media og andre på forhånd lagt opp til at det skulle utvikle seg til opptøyer. Fordi man systematisk hadde latt være å slå ned på plyndring og ødeleggelser under Black Lives Matter-opptøyene i 2020, ble demonstrantene lurt til å tro at de også kunne gjøre som de ville uten konsekvenser.

Politiet brukte imidlertid tåregass mot dem for å hisse opp gemyttene, og på et tidspunkt ble demonstrasjonen infiltrert av voldelige, venstreradikale aktivister utkledd som Trump-tilhengere. Til tross for at mange demonstranter prøvde å stoppe dem, brøt de gjennom politisperringene og tok seg inn i Kongressen, og fikk andre til å følge dem. Ifølge flere av dem som blir intervjuet i serien, kan aktivistene til og med ha blitt trent opp i psykologisk krigføring-teknikker som ble utviklet under Den kalde krigen. 

I ettertid har demonstrantene blitt systematisk demonisert som rasister og terrorister. Dette skal rettferdiggjøre en massiv utrensking av Trump-tilhengere fra militæret, politiet og andre offentlige etater, og en grunnlovsstridig massearrestasjon av lovlydige republikanere. De som alt har blitt arrestert, har blitt plassert i USAs verste fengsel uten lov og dom, der de har blitt torturert for å få dem til å samarbeide.

Spiller på konspirasjonsteorier


Hvis påstanden om at stormingen av Kongressen var rigget minner om konspirasjonsteoriene om at president George W. Bush eller folk rundt ham stod bak terrorhandlingene 11. september, er det ikke tilfeldig.

Gjennom hele filmen blir det stadig trukket paralleller til angrepet på World Trade Center og Pentagon, og hvordan det ble brukt til å sette i gang en invasjon av Irak, og en utrensking av alle irakere som hadde forbindelse til Saddam Husseins Baath-parti.

Gang på gang blir det vist filmer av angrepet på Irak, irakere som blir arrestert, og statuer av Saddam Hussein som blir veltet. Det blir også gjort flere poenger av at krigen mot terror rammet tusenvis av mennesker, også i USA der folk med arabisk opprinnelse ble mistenkeliggjort. Tucker Carlson omtaler flere ganger massearrestasjonene og utrenskingene han mener er i gang, som «Krigen mot terror 2», og sammenligner behandlingen av de siktede med fengselet i Guantanamo Bay.

Anklager om «falsk flagg»-operasjoner har spilt en viktig rolle i den stadig mer høyreorienterte amerikanske konspirasjonskulturen i mange år. Mens påstandene om at George W. Bush stod bak terrorhandlingene 11. september er det mest kjente eksempelet, har det gang på gang dukket opp lignende påstander etter terrorhandlinger og skoleskytinger. En viktig representant for dette har vært Infowars-verten Alex Jones, som også dukker opp i «Patriot Purge».

Som regel blir det hevdet at de føderale myndighetene eller en ikke-valgt maktelite har som mål å skape frykt, og slik rettferdiggjøre at borgerne blir fratatt grunnleggende rettigheter av hensyn til nasjonal sikkerhet. På den måten skal de befeste og styrke sin egen makt.

Denne typen anklager var spesielt utbredt under Barack Obamas presidentperiode, fordi mange i den høyreorienterte konspirasjonskulturen mistenker Demokratene for å være et autoritært parti som vil frata amerikanerne den grunnlovsgitte retten til å bære våpen og innføre sosialisme.

De som snakker om «falsk flagg»-operasjoner trekker ofte frem «Operation Northwood» når de skal underbygge påstandene sine. Dette er et forslag fra 1962 som aldri ble satt ut livet, men som gikk ut på at CIA skulle begå terror mot amerikanske borgere, og deretter skylde på Cuba for å rettferdiggjøre en invasjon. «Operation Nortwood» blir også vist til i Tucker Carlsons dokumentarserie.

«Patriot Purge» inneholder også andre segmenter som fremstår som blunking til eksisterende konspirasjonsteorier. Når Carlson snakker om at militære helikoptre nå er på vei hjem fra Midtøsten og kan settes inn mot amerikanere, er det for eksempel vanskelig å ikke tenke på forestillingen om «svarte helikoptre», som har eksistert siden 1970-tallet og som viser til helikoptrene som skal hente amerikanske patrioter og plassere dem i leire den dagen myndighetene viser sitt sanne ansikt.

Militsorganisasjonen Oath Keepers, som siden 2009 har oppfordret militære og politifolk til å nekte å adlyde ordre som strider mot grunnloven i en kommende unntakstilstand, får sitt når kaptein Emily Rainey som selv deltok i stormingen av Capitol, oppfordrer våpenbrødre og -søstre til å ta av seg uniformen og nekte å delta i en «krig mot grunnloven» dersom de blir bedt om det. Selv koronaskeptikerne får sitt, når det blir trukket frem at Rainey fikk problemer med politiet etter å ha tatt med barna sine til lekeplassen uten munnbind.

Serien unnlater å nevne at flere medlemmer av Oath Keepers og andre militsgrupper deltok i stormingen av Kongressen. Filmen nevner heller ikke nærværet til den høyreekstreme organisasjonen Proud Boys, eller de mange Qanon-tilhengerne.

En annen deltaker, Richard Barnett, blir omtalt som en fredelig demonstrant, som ble lurt av pressefotografer til å sette seg ved speaker Nancy Pelosis skrivebord – uten å nevne at Barnett kort før hadde skrevet på Facebook: «Jeg kom inn i denne verden sparkende og skrikende, dekket i en annens blod. Jeg er ikke redd for å forlate den på samme måte.»

Mens to langvarige bidragsytere til Fox News sluttet i protest mot «Patriot Purge», har den Alex Jones uttrykt begeistring for serien, siden den fremstiller ham som en av dem som forsøkte å stoppe demonstrasjonen fra å utarte.

En stemme for polarisering

Tucker Carlson er på mange måter ansiktet til dagens polariserte USA. Siden 2016 har han ledet programmet Tucker Carlson Tonight, det mest sette programmet på amerikansk kabel-TV siden 2020. 

Carlson er dypt kritisk til innvandring og kulturell diversitet, som han mener svekker USA. Han har også blitt beskyldt for å indirekte støtte konspirasjonsteorien om «The great replacement», det vil si at det foregår en bevisst befolkningsutskiftning i USA, ved å hevde at dagens amerikanske velgermasse er i ferd med å bli erstattet med mer «lydige» velger fra Den tredje verden.

Ifølge Carlson er Demokratene og deres allierte i media besatt av å straffe hvit arbeiderklasse, som de betrakter som rasister. Carlson har også vært kritisk til koronatiltak, og har intervjuet vaksinemotstandere på programmet sitt. I august i år besøkte han Ungarn, der han hyllet den autoritære statsministeren Viktor Orban som en forkjemper for vestlig sivilisasjon.

Mens Carlson takket nei til å bli medierådgiver for Donald Trump i 2016, har han blitt nevnt som en mulig presidentkandidat som kan føre trumpismen  –  det vil si en blanding av innvandringsfiendtlighet, Amerika først-isolasjonisme, kulturell konservatisme og økonomisk populisme  –  videre etter Trump.

Radikaliseringen av Fox News

Fox News er i dag USAs mest sette nyhetskanal. Siden starten i 1996 har den hatt en tydelig høyrevridd slagside, som favoriserer det republikanske partiet, og som har blitt beskyldt for å være med å skape det klimaet som hjalp Donald Trump å vinne valget i 2016.

Siden 2016 har kanalen gjennomgått en radikalisering, i takt med radikaliseringen av det republikanske og republikanske velgere under Trump. Populære Fox News-kommentatorer var med å spre påstanden om at Hillary Clintons stab var involvert i drapet på valgkampmedarbeideren Seth Rich, som ble skutt i nærheten av hjemmet sitt i juli 2016. Etter valgnederlaget i november 2020 gav kanalen mye oppmerksomhet til påstandene om valgfusk.

Den russisk-britiske forfatteren Peter Pomerantsev, som har skrevet mye om propagandamedia i dagens Russland, har sammenlignet det Fox News har blitt med Putins Russland, der all informasjon er å betrakte som våpen i en informasjonskrig, noe som ødelegger muligheten for en faktabasert debatt og for et fungerende demokrati. 

I tillegg til den «trumpistiske» vendingen, fungerte også flere medarbeidere som uoffisielle rådgivere for Trump. Presidenten skal også fått mye av informasjonen sin fra å se på Fox News. Administrasjonen og kanalen skal ha vært såpass tett sammenvevd til slutt at at flere Fox News- medarbeidere sendte tekstmeldinger til Trumps stabssjef Mark Meadows under stormingen av kongressen, for å be ham få Trump til å gå ut og stoppe det. Utad vinklet de samme medarbeiderne angrepet som en fredelig demonstrasjon, som ble ødelagt av radikale elementer.

På samme måte ringte Kevin McCarthy, leder for Republikanerne i Representantenes Hus, inn til Fox News under stormingen og rapporterte om situasjonen, i håp om å nå frem til Trump som skal ha fulgt det hele på TV-skjermen.

Styrker konspirasjonsteorier  

Samtidig som Trump og Fox News forsøkte å spre mistenksomhet mot Demokratene, «løgnmedia» og store deler av administrasjonen, har det republikanske partiet i økende grad knyttet seg opp til den høyreorienterte konspirasjonskulturen. «Patriot Purge» kan betraktes som et bidrag til dette.

Under valgkampen i 2016 lot Trump seg intervjue av Infowars-verten Alex Jones, som fra da av ble en svoren Trump-tilhenger. Etter valget begynte Trump og flere av medarbeiderne hans å snakke om en «dypstat» eller «skyggeregjering» som forsøkte å ødelegge for en demokratisk valgt president.

Under valgkampen i 2020 nektet Trump til og med å ta avstand fra Qanon-forestillingene om pedofile, djeveldyrkende eliter – forestillinger som senere dukket opp blant flere av dem som var med å storme Kongressen. Dette har fortsatt etter at Trump ble erstattet av Joe Biden. To Qanon-tilhengere er nå innvalgt i kongressen, og flere antas å kunne bli valgt inn i 2022.

Trump og andre republikaneres anklager om valgfusk i 2020 er en forlengelse av påstandene om at det finnes en udemokratisk «dypstat» som motarbeider Republikanerne. Anklagene har fortsatt gjennom 2021, og målet nå er trolig å så mest mulig tvil om at valgsystemet fungerer som det skal før Trump eventuelt stiller på nytt i 2024.

Mens «Patriot Purge» er det mest dramatiske utslaget til nå, har de fleste av påstandene i serien sirkulert i flere måneder. For eksempel har påstanden om «falsk flagg» blitt fremmet av det høyreorienterte nettstedet Revolver News, som har blitt anbefalt av Donald Trump. Et av intervjuobjektene er også Revolver News-medarbeideren Darren Beattie. Beattie er en tidligere taleskriver for Donald Trump som fikk sparken etter å ha deltatt på en konferanse for hvite nasjonalister.

Og siden januar har den russiske propagandakanalen RT sluppet til flere stemmer fra den høyreorienterte konspirasjonssfæren som hevder at de bestående kreftene som nå er tilbake ved makten, nå er ute etter hevn. Også der blir det hevdet at USA står foran en utrensking der Trump-sympatisører skal fratas politiske rettigheter, og at «krigen mot terror» nå skal tas hjem til USA og settes i verk mot Trump-tilhengere.

Til sammen gjør dette «Patriot Purge» til et farlig stykke propaganda.   • Ris/ros/innspill? Det fins en innboks for det.
  • Utgiver av Filter Nyheter er Filter Media AS. Redaktør er Harald S. Klungtveit.