Det er vanskelig nok å styre et land – om en ikke skal gjøre det i blinde. Helt synshemmet har ikke svenske myndigheter vært, men det er likevel en oppsiktsvekkende sak som er avdekket i landet de siste ukene: Offentlig statistikk fra de siste to årene, blant annet for arbeidsledighet, har vært feil på grunn av juks med datainnsamlingen.

I praksis betyr det at landet i høst hadde inntil 1,1 prosentpoeng lavere arbeidsledighet enn forskere og politikere har trodd, mens det ved tidligere anledninger har vært motsatt – arbeidsledigheten har i virkeligheten vært høyere enn det tallene har vist. Også rapporteringen av bruttonasjonalproduktet har tidvis vært feil, har svenskenes svar på Statistisk Sentralbyrå, SCB, innrømmet.

Årsaken til feilene skyldes ifølge SCB at de har mottatt feilaktige data fra underleverandøren Evry. Det norske IT-selskapet har hatt ansvaret for å gjennomføre en del av telefonintervjuene som arbeidsmarkedsstatistikken baserer seg på.