I et skriftlig svar fra statsminister Erna Solberg sendt stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG) fredag ettermiddag, er det en rekke nye eller utvidede opplysninger om hendelsesforløpet i saken om Per Sandbergs forhold til Bahareh Letnes og Iran-reisen:

  • Statsministerens kontor (SMK) ble allerede 8. juni varslet om at Sandberg hadde brukt tjenestetelefon i Kina, men slo seg til ro med beskjed fra Nærings- og fiskeridepartementet om at politisk ledelse hadde hatt med seg lånetelefon på de aktuelle reisene. (Det viste seg senere at fiskeriministeren hadde tatt med seg tjenestetelefonen også – se nedenfor).
  • Erna Solberg bekrefter at den første påstanden hun fikk vite om Sandbergs nye kjæreste 8. juni – etter alt å dømme fra statsrådens fraseparerte ektefelle Line Miriam Sandberg – var at det det dreide seg om en kvinne ved den iranske ambassaden. (Noe som var feil ifølge de åpne kildene som ble sjekket).
  • Statsministerens kontor hadde 15. juni et møte med Politiet sikkerhetstjeneste (PST) «for å gjøre nærmere vurderinger»– tre dager  før Sandberg den 18. juni selv fortalte om forholdet til Letnes. I dagene som fulgte ga PST flere ganger tilbakemeldinger til SMK som ifølge Solberg ikke i seg selv var grunn til at Sandberg skulle miste tilliten hennes.
  • Samme dag som Statsministerens kontor «fikk beskjed om at Per Sandberg befant seg i Iran», 24. juli, tok SMK kontakt med ham for å si at gjeldende rutiner ikke var fulgt.
  • Statsministeren visste ikke om Sandbergs deltagelse som statsråd på Irans nasjonaldag før mediene omtalte den (Den ble første gang nevnt 27. juli i Sandbergs tilsvar til Filter Nyheter, men detaljene ble ikke kjent før vi fikk dato, sted og statsrådrollen bekreftet av departementet 8. august).
  • Erna Solberg hadde den første samtalen med Sandberg om sikkerhetsspørsmålene 1. august, men han fortalte ikke da at han hadde hatt med seg tjenestetelefon til Kina i tillegg til lånetelefonen. Det fikk statsministeren først vite via media. (Etter alt å dømme denne artikkelen i DN 3. august).
  • Statsministeren fikk en «utvidet vurdering» fra PST 3. august. (Innholdet er hemmelig).
  • Etter at både Sandberg og Letnes 8. august hadde hatt «forebyggende sikkerhetssamtaler» med PST, fikk statsministeren 9. august en egen brief fra sikkerhetstjenesten om samtalen de hadde hatt med Sandberg og deres nye vurdering. (Ifølge Sandberg selv ble det allerede 8. august besluttet at han skulle gå av).
  • Det er ikke registrert forsøk på innlogginger i regjeringens saksbehandlingssystem fra Sandberg i perioden tjenestetelefonen hans var i Iran.
  • Solberg beskriver nå årsaken til Sandbergs avgang som en helhetsvurdering som inkluderte «brudd på varslingsrutiner og sikkerhetsretningslinjer som han hadde vedgått og hans skjønn når det gjelder håndtering av sikkerhet, samt hans private situasjon og muligheten til å fungere effektivt som statsråd i tiden fremover».

Les Filter Nyheters omfattende avsløringer i Sandberg-saken og resten av dekningen her.