Facebook er blitt beskyldt for å være en gigantisk propagandamaskin. Delvis som et svar på dette har selskapet tatt grep for å øke åpenheten rundt politiske annonser.

Det innebærer blant annet at alle annonser som omhandler saker av samfunnsmessig betydning, valg eller politikk for øvrig («social issues, elections and politics») blir lagret i sju år i Facebooks offentlig tilgjengelige annonsearkiv.

Der skal hvem som helst kunne sjekke:

  • Hvordan annonsene så ut
  • Hvem som la dem ut og betalte for dem
  • Hvor mye penger som ble brukt
  • Hvordan Facebook-brukerne som ble eksponert for annonsene fordeler seg på alder, kjønn og geografi

Slurver med merking

Systemet er imidlertid avhengig av at annonsekjøperne selv er samvittighetsfulle og merker annonsene som politiske.