Norske politikere slurver med Facebook-merking av politiske annonser

Facebook er blitt beskyldt for å være en gigantisk propagandamaskin. Delvis som et svar på dette har selskapet tatt grep for å øke åpenheten rundt politiske annonser.

Det innebærer blant annet at alle annonser som omhandler saker av samfunnsmessig betydning, valg eller politikk for øvrig («social issues, elections and politics») blir lagret i sju år i Facebooks offentlig tilgjengelige annonsearkiv.

Der skal hvem som helst kunne sjekke:

  • Hvordan annonsene så ut
  • Hvem som la dem ut og betalte for dem
  • Hvor mye penger som ble brukt
  • Hvordan Facebook-brukerne som ble eksponert for annonsene fordeler seg på alder, kjønn og geografi

Slurver med merking

Systemet er imidlertid avhengig av at annonsekjøperne selv er samvittighetsfulle og merker annonsene som politiske.

En gjennomgang Filter Nyheter har gjort de siste dagene, viser at mange norske partier og politikere ikke merker sine annonser. Konsekvensen er at de fleste politiske annonsene i Norge mangler denne informasjonen, og blir slettet fra arkivet så snart annonsekampanjen er ferdigstilt.

I mange andre land, slik som i hele EU under EU-valgkampen tidligere i år, sjekker Facebook manuelt at annonser der politikere eller politiske partier er avsendere eller blir nevnt er merket som politiske. Annonser som mangler merking blir tatt ned.

Noen slik oppfølging finnes ikke i Norge, bekrefter Janne Elvelid, sjef for samfunnskontakt i Facebook Norge.

– Merkingen er frivillig, og det finnes ingen aktiv oppfølging av dette fra vår side. Politiske annonser som ikke er merket blir derfor ikke tatt ned. Men vi oppfordrer alle som kjøper politiske annonser på Facebook til å benytte merke-funksjonen, sier Elvelid til Filter Nyheter.

Politiske annonser på Facebook skal lagres i arkivet sammen med informasjon om bl. a. hvem som er nådd. Denne Høyre-annonsen om eldreomsorg er åpenbart målrettet mot kvinner.

Tar grep

De siste to dagene har Filter Nyheter med jevnlige mellomrom sjekket aktive Facebook-annonser fra de største partiene og deres listetopper i de største byene.

Både Oslo Arbeiderparti og de to toppkandidatene Raymond Johansen og Kamzy Gunaratnam har i dette tidsrommet kjørt svært mange annonser, men ingen av dem merket som politiske. Det samme gjelder Miljøpartiet De Grønne – såvel sentralt som lokalt i Oslo og Bergen, samt byrådslederkandidat i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg.

Ifølge Øyvind Slåke, partisekretær og valgkampsjef i Ap, er årsaken at man har manglet en tilleggsverifisering mellom annonsekontoen og Facebook-sidene til Oslo Arbeiderparti.

– Etter at Filter Nyheter gjorde oss oppmerksomme på dette har vi gått gjennom innstillingene og gjort denne justeringen, og håper andre partier vil gjøre det samme. Det blir autorisert hos Facebook i løpet av 24 timer, sier han.

Annonsene til Oslo Ap mangler all informasjon om pengebruk og spredning. Det skyldes at de ikke er klassifisert som politiske av avsenderen.

– Skyldtes manglende verifisering

– Vi er dedikerte til at alt skal merkes, og er i gang med å merke det som ikke har vært det. Det er beklagelig at noen av annonsene er gått ut uten merket. Husk at i en lokalvalgkamp er det mange grønne ildsjeler over hele landet som driver valgkamp på fritida. Vi som jobber sentralt prøver å hjelpe dem så godt vi kan, men det er krevende, sier Nils Mørk, kommunikasjonssjef i MDG.

Heller ikke SV, Oslo Venstre eller Bergen Venstre merket noen av annonsene som kjørte da vi sjekket. Det samme gjelder Kristelig Folkeparti, Oslo Krf og toppkandidat Espen Andreas Hasle, samt Bergen Krf.

– Vi har satt i gang prosessen, men er ikke helt i mål. Men innen kort tid vil også våre annonser være merket, sier SVs kommunikasjonssjef Siri Giørtz.

– Vi oppdaget i forrige uke at annonser fra Venstre sentralt manglet merking, og at dette skyldtes at vi ikke hadde gjort ferdig totrinnsprosseen som kreves for å få slått på merkingen. Vi stanset da annonsene til dette var gjennomført, og har sendt ut informasjon til hele partiet om at verifiseringen må gjennomføres, sier kommunikasjonsrådgiver Thomas Lien i Venstre.

Krf opplyser to dager etter vår første kontakt at «det har tatt litt lengre tid enn ønskelig, men skal være på plass nå».

Kan bli strengere i framtida

Facebooks samfunnskontakt vil ikke gå med på at den mangelfulle merkingen er med på å undergrave det sosiale mediets innsats for å øke åpenheten rundt politisk annonsering.

Han varsler imidlertid at systemet kan bli endret i framtida – kanskje slik at alle politiske annonser sjekkes manuelt, slik det ble gjort under EU-valgkampen.

Det er imidlertid en svært ressurskrevende ordning.

– Vår ambisjon er å utvikle og forbedre dette systemet over tid, og om det viser seg at en slik aktiv oppfølging er det beste er det ikke umulig at det blir innført. Det kan imidlertid være at vi oppdager at andre metoder er bedre, sier han.

Bruker store penger på å nå deg i sosiale medier

De politiske partiene i Norge bruker stadig større summer på å annonsere på Facebook og sosiale medier. Arbeiderpartiet sier en tredjedel av annonsebudsjettet i denne valgkampen går til de sosiale mediene. Partiets totalbudsjett sentralt er i år på 18 millioner kroner (lokallagenes pengebruk kommer i tillegg).

Senterpartiet opplyser å ha økt andelen av kampanjebudsjettet som brukes på sosiale medier, fra en fjerdedel ved forrige valg, til en tredjedel i år.

Høyres sentralorganisasjon opplyser å bruke omtrent 2 millioner kroner på annonsering i sosiale og digitale medier denne valgkampen, rundt 15 prosent av det totale valgkampbudsjettet, en økning fra 12 prosent ved forrige valg. I forrige lokalvalg brukte Høyre i underkant av 20o 000 kroner på sosiale medier.

Venstres oppgir at cirka 25 prosent av annonseringen skjer på sosiale medier og bekrefter at det er en øking i forhold til forrige lokalvalg. Krf sier de bruker «det aller meste» av annonseringsmidlene på sosiale medier i år. Fremskrittspartiet har et valgkampbudsjett på 7,5 millioner kroner og sier en «vesentlig andel» av dette går til sosiale og digitale medier.

– Hoveddelen av våre budsjetter skjer i digitale og sosiale medier. Det er en utvikling vi har dett de siste årene, kanskje særlig fra 2015, sier kampanjesjef Helge Fossum.

SV har et totalt valgkampbudsjett på 4.2 millioner, inkludert lønn og personalkostnader, og bruker størstedelen av annonsebudsjettet på sosiale medier. Partiet opplyser at det brukte i underkant av 400 000 kroner i sosiale medier og noen få aviser i 2017.

Rødt bruker rundt halvparten av annonsebudsjettet på sosiale medier, rundt 100 000 kroner.